Beskrivning till Jonas Collins projektering från 1781

Måttangivelser omräknade till meter