Klicka på ett hus eller på ett husnummer till vänster och läs
informationen här ( Detta tar en liten stund för det första huset men sedan går
det snabbt att växla mellan byggnaderna )
obs missa inte länken till bilderna
sist under varje husinfo