Återgå genom att stänga detta fönster

1990-tal

Mejeriet och Tingebro ca 1900-1910

ca 1900-1910