Återgå genom att stänga detta fönster

1920-tal

1970-tal

1979 innan branden

1979 efter branden