Återgå genom att stänga fönstret

1970-tal med tillbyggnaden nr 61

1930-tal

1940-tal med uthusen nr 60.1 och 60.2