Återgå genom att stänga detta fönster

Nybyggt
1921. Bild ur Barometern
Läs tidningsartikeln från invigningen (pdf)

1920-tal

1940-tal

1970-tal

foto: J-O Larsson 1998

1930-tal