Återgå genom att stänga detta fönster


foto: J-O Larsson 1998

1970-tal