Källförteckning

Kartor:
Skifteskarta 1811 upprättad av J. Magnet
Grundkarta 1921 upprättad av H. Fröman
Brandteknisk inventeringskarta 1928
Grundkarta 1951 upprättad av M Hamrin
Högsby kommun´s primärkartverk
samt en stor del förrättningskartor 1880-1930-talet

Litteratur:
Högsbyboken del I och II
utdrag ur "Svenska hus" (tror jag boken heter) utgiven på 1930-talet och beskriver några
hus i Högsby
"Rapport över kulturhistorisk utredning, Storgatan i Högsby" utgiven av Kalmar läns muséum
Jonas Stolt´s minnen
Äldre människors upptecknade berättelser
Samtal med äldre Högsbybor
Taxeringslängder
Lagfartslistor

Fotografier:
"Gamla vyer från Högsby med omnejd" del I och II utgivna av Högsby fotoklubb
"70-talsbilder" utgiven av Högsby fotoklubb
Diverse flygbilder
Några lådor med gamla bilder som finns i Kommunbibliotekets källare
Gamla bilder är publicerade med tillstånd från Högsby fotoklubb
Och ett särskilt tack till Reinert Gustavsson som lånat ut en del egna gamla bilder

Övrigt:
Jag vill också framföra ett extra varmt tack till Ebon Rampe och Ingvar Emrin , som har
varit vänliga nog att, inte bara låna mig en del eget material, utan även granskat och
korrigierat mina egna sammanställningar.