Det här är en inventering och redovisning av samhällets
  byggnadsbestånd under åren 1800 till 1990-tal.

  Kartorna är sammanställda ur gammalt kartmaterial
  i viss mån men mest konstruerade utifrån husens byggnadsår.
  Kartorna begränsas av Emån och järnvägen så det är bara den
  centrala delen av Högsby som ingår.

  Nästan alla byggnader är länkade till ett textdokument som
  upplyser om byggnadsår och i en del fall även lite kuriös
  information. Observera att om man klickar på ett uthus så blir
  man länkad till huvudbyggnaden, och där under rubriken "UTHUS"
  bör man hitta byggnaden man klickade på ( ex. nr 251.2)

  Jag har valt att inte redovisa fullständiga lagfartlistor då jag
  tycker att det blir lite för tråkigt.

  Klarröda hus är uppförda under aktuell tidsperiod. Detta har
  jag redovisat i de fall då det råder en rimlig säkerhet om byggåret.

 

Missa inte detta

Klipparkiv

Bildgalleri

Vill du veta vad jag tycker om vissa saker som berör Högsby samhälle?

Ja det vill jag

Till Kartorna

Till Kartorna

 

 

Om den här sidan

OBSERVERA. Den här sighten skyddas av sk. katalogskydd. Det betyder att man inte kan kopiera information fritt utan mitt medgivande.