LÖPNUMMER:1
BYGGNADSÅR:1930
FASTIGHET: Högsby 1:145
--------------------------------------------------------fortsätt nedåt
Bostadshus uppfört av köpman

Gerhard Svensson
---------------------------------------------------------
UTHUS:

---------------------------------------------------BILD
 


LÖPNUMMER:2
BYGGNADSÅR:e1960
FASTIGHET:Högsby 1:145
---------------------------------------------------fortsätt nedåt
 uthus till löp.nr 1
-----------------------------------------------------
UTHUS:
-------------------------------------------------------
 


 

LÖPNUMMER:3
BYGGNADSÅR:1909
FASTIGHET:Högsby 1:80
----------------------------------------------fortsätt nedåt
uthus till nr 4
-----------------------------------------------
UTHUS:
------------------------------------------------
 
LÖPNUMMER:4
BYGGNADSÅR:1917
FASTIGHET:Högsby 1:80
-----------------------------------------fortsätt nedåt
Bostadshus uppfört av Sven Lübeck
-----------------------------------------
UTHUS:se nr 3
------------------------------------------BILD

  


 

LÖPNUMMER:5
BYGGNADSÅR:1900
FASTIGHET:Högsby 1:143
--------------------------------------fortsätt nedåt
Stor villa uppförd av fabrikör Winell Traktens enda väderkvarn revs
för att ge plats åt huset Senare även privatläkarmottagning. Dr Vogel
--------------------------------------------------
 UTHUS:
--------------------------------------------------BILD 


 

LÖPNUMMER:6
BYGGNADSÅR:1900
 FASTIGHET:Högsby 1:22
-------------------------------------------fortsätt nedåt
Bostadshus med butik i nervåningen Bl.a skrädderi, mjölkaffär och
leksaksaffär.
-------------------------------------------
UTHUS:
--------------------------------------------BILD
 
LÖPNUMMER:7
BYGGNADSÅR:1925
FASTIGHET:Högsby 1:100
----------------------------------------fortsätt nedåt
uthus till nr 6
-----------------------------------------
UTHUS:
--------------------------------------------
 
LÖPNUMMER:8
BYGGNADSÅR:f1926
FASTIGHET:Högsby 1:20
--------------------------------------------fortsätt nedåt
uthus till nr 9 och 223 Kan ha varit Nordströms möbelverkstad
se nr 223
----------------------------------------------
UTHUS:
--------------------------------------------BILD

  


 
LÖPNUMMER:9
BYGGNADSÅR:1926
FASTIGHET:Högsby 1:20
-------------------------------------fortsätt nedåt
Byggnadsår 1926 avser omfattande ombyggnad av äldre hus
som 1926 inköptes av Filadefiaförsamlingen
En omfattande ombyggnad gör att huset fått eget nummer.
Gamla byggnaden nr 264
-----------------------------------------
UTHUS:se nr 8
--------------------------------------------BILD

  


 

LÖPNUMMER:10
BYGGNADSÅR:f1860
FASTIGHET:Högsby 1:25
----------------------------------------fortsätt nedåt
Klockaregården
 På 1850-talet bebott av kantor Johansson
 Köptes av Filadefia 1921. Ombyggdes och utvidgades 1923
 då även intilliggande hus (nr 264 inköptes)

1938 köper Ingeborg Linnér fastigheten och öppnar Resanderum,
vilket övertas av systrarna Rut och Eira Palmberg.
1975 köps fastigheten tillbaka av Filadelfia som samtidigt
river nr 223.
------------------------------------------fortsätt nedåt
 UTHUS:10.1 rivet 1967
--------------------------------------------BILD
 

LÖPNUMMER:11
BYGGNADSÅR:1967
FASTIGHET:Högsby 1:81
--------------------------------------------fortsätt nedåt
Hyreshus uppfört av kommunala bostadsbolaget En mycket gammal och genuin byggnadsmiljö
revs för att ge plats för tre nya hyreshus. nr 11, 12 och 22
--------------------------------------------fortsätt nedåt
UTHUS:
--------------------------------------------BILD

 
 
LÖPNUMMER:12
BYGGNADSÅR:1967
FASTIGHET:Högsby 1:81
----------------------------------------------fortsätt nedåt
Hyreshus uppfört av kommunala bostadsbolaget En mycket gammal och genuin byggnadsmiljö revs för att ge plats för tre nya hyreshus. nr 11, 12 och 22

-------------------------------------------------fortsätt nedåt
 UTHUS:
--------------------------------------------------BILD

  


 
LÖPNUMMER:13
BYGGNADSÅR:1900
FASTIGHET:Högsby 1:18
-------------------------------------------fortsätt nedåt
Huset byggdes av handlare C.G Johansson från Kalmar.
1903 flyttar Hanna och Albert Johansson sin charkuteriaffär hit från nr 118.
På 1910-talet var här John Svenssons skoaffär
1919 startar Erik Johansson tillverkning av läskedrycker i källaren,
och flyttar verksamheten 1930 till nr 47.
Inrymde på 1920-talet Albert Jonssons Charkuteriaffär,
Jakt & viltaffär, en Blomsterhandel samt även Oscar Larssons diverseaffär.
På senare år VK Blommor
-------------------------------------------------
 UTHUS:13.1 rivet e1960
--------------------------------------------------BILD
 
LÖPNUMMER:14
BYGGNADSÅR1943
FASTIGHET:Högsby 1:7
---------------------------------------fortsätt nedåt
Huset inrymde tidigare bla Br. Edlunds filial från 1947 och även Mackes.
senare bl.a damfrisering och hälsokostaffär m fl

-----------------------------------------------
UTHUS:
-------------------------------------BILD

  


 

 LÖPNUMMER:15
BYGGNADSÅR:1894
FASTIGHET:Högsby 1:7
--------------------------------------------fortsätt nedåt
Ett mindre en-våningshus på samma plats kan antingen ha blivit rivet och ersatt eller
blivit påbyggt med en våning. Detta ursprungliga hus byggt före 1865
av August Johansson.
Påbyggt och utbyggt norrut eller nybyggt mellan 1894 och1900.
Frontespiser och tillbyggnad utmed västra långsidan troligen i början av 1930-talet.
1894 startade Fredrik Johansson lanthandel här. 1912 blev Axel Kullberg föreståndare
och 1922 köpte han både rörelsen och fastigheten.
1953 överläts rörelsen till Macke Petersson som drev den ända till nedläggningen på 1970-talet.
Här startade även Mimosa blomsterhandel 1965.
Efter det har flera verksamheter bedrivits i huset, senast Högsby Pappers AB
----------------------------------------------------------
 UTHUS:se nr 16
----------------------------------------------------------BILD 


 

LÖPNUMMER:16
BYGGNADSÅR:f1928
FASTIGHET:Högsby 1:7
--------------------------------------------fortsätt nedåt
 Västra delen kan vara byggd före 1870 eftersom läge och storlek stämmer mycket väl överens med ett gammalt hus. Men kan även vara nybyggt i samband med att östra längan byggdes. Möjligen omkr. 1900.

Förråd, lagerlokaler och uthus. Har inrymt bageri i källaren. Ombyggt till bostad 1948
------------------------------------------------------
UTHUS:
-----------------------------------------BILD 


 
LÖPNUMMER:17
BYGGNADSÅR:1960
FASTIGHET:Högsby 1:27
-------------------------------------------------------fortsätt nedåt

uthus till nr 18. tidigare uthus på samma plats byggt 1904, se 18.2
----------------------------------------------------------
UTHUS:
-----------------------------------------------------------

  


 

 
LÖPNUMMER:18
BYGGNADSÅR:1904
FASTIGHET:Högsby 1:27
---------------------------------------------------fortsätt nedåt

Handelsbanken
Här öppnade Kalmar Enskilda bank kontor 1904 och uppgick 1906 i Bankaktiebolaget Södra Sverige som i sin tur uppgick i AB Svenska handelsbanken 1919
Har även inrymt fastighetsförmedling och juristbyrå
-----------------------------------------------------
UTHUS: 18.1 byggt 1960
: 18.2 på samma plats som 18.1. byggt 1904
 rivet 1960, se nr 17

---------------------------------------------------------BILD 


 

  LÖPNUMMER:19

  BYGGNADSÅR:f1935

  FASTIGHET:Högsby 1:18
-----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Bostadshus
  byggt mellan 1928 och 1935

-------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-----------------------------------------------------------------------
 


  LÖPNUMMER:20

 BYGGNADSÅR:1926

  FASTIGHET:Högsby 1:21
----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  "Lugnet"
  Villan uppfördes av färgare Johansson
----------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:se nr 21
--------------------------------------------------------------------BILD 


 

  LÖPNUMMER:22

  BYGGNADSÅR:1967

  FASTIGHET:Högsby 1:81
-------------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Hyreshus uppfört av kommunala bostadsbolaget
  En mycket gammal och genuin byggnadsmiljö revs för
  att ge plats för tre nya hyreshus. nr 11, 12 och 22

--------------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-------------------------------------------------------------------------------
 
  LÖPNUMMER:23

  BYGGNADSÅR:1909

  FASTIGHET:Högsby 1:43
--------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

 
------------------------------------------------------------------BILD
  UTHUS:
--------------------------------------------------------------------------
 
  LÖPNUMMER:24

  BYGGNADSÅR:1909

  FASTIGHET:Högsby 1:42
--------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  uthus till nr 25

-------------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
----------------------------------------------------------------------------------
 

  LÖPNUMMER:25

  BYGGNADSÅR:1909

  FASTIGHET:Högsby 1:42
--------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Bostadshus
---------------------------------------------------------------------------BILD
  UTHUS:se nr 24
-------------------------------------------------------------------------------------
 


LÖPNUMMER:27

  BYGGNADSÅR:1934

 

  FASTIGHET:Högsby 1:126

----------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Hyreshus

------------------------------------------------------------------------------------

  UTHUS:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


  LÖPNUMMER:28

  BYGGNADSÅR:1909

  FASTIGHET:Högsby 1:53
----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Bostadshus
  Här bodde maskinisten på garveriet nr 262 Carl Johan Carlsson
---------------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
---------------------------------------------------------------------------------
 

  LÖPNUMMER:29

  BYGGNADSÅR:1909

  FASTIGHET:Högsby 1:53
--------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Uthus till nr 28
---------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
------------------------------------------------------------------------------------
 

  LÖPNUMMER:30

  BYGGNADSÅR:1930

  FASTIGHET:Högsby 1:144
------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  uthus till nr 31

----------------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
--------------------------------------------------------------------------------------
 

  LÖPNUMMER:31

  BYGGNADSÅR:1930

  FASTIGHET:Högsby 1:144
-------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Bostadshus uppfört av köpman Gerhard Svensson
-----------------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:se nr 30
-------------------------------------------------------------------------------------------
 

  LÖPNUMMER:32

  BYGGNADSÅR:1912

  FASTIGHET:Högsby 1:54
---------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  uthus

----------------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-------------------------------------------------------------------------BILD

 

  LÖPNUMMER:33

  BYGGNADSÅR:1980

  FASTIGHET:Högsby 1:57
--------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  ICA och Posten
  Hit flyttade posten från sitt tidigare läge, nr 76
  utbyggt 1986

---------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
--------------------------------------------------------------------BILD

 

  LÖPNUMMER:34

  BYGGNADSÅR:1925

  FASTIGHET:Högsby 1:35
-----------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  uthus till nr 35
-----------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
---------------------------------------------------------------------------
 

  LÖPNUMMER:35

  BYGGNADSÅR:1921

  FASTIGHET:Högsby 1:35
---------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Bostadshus
  1924 öppnar här Emil Gustavsson en skoaffär.
--------------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:se nr 34
----------------------------------------------------------------------------------

  LÖPNUMMER:36

  BYGGNADSÅR:1951

  FASTIGHET:Högsby 1:82
----------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Perssons bageri
  Verksamheten flyttades hit från "Bläckhornet" nr 41
  efter bageriet upphört har huset inrymt Pizzeria
----------------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
---------------------------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:37

  BYGGNADSÅR:1984

  FASTIGHET:Högsby 1:158
-------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  "Systembolaget"

----------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:38

  BYGGNADSÅR:1947

  FASTIGHET:Högsby 1:121
-------------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Pährssons Ur och Guld
  Hit flyttade guldsmedsaffären från nr 255
  Byggnaden har inrymt såväl bilskola som klädaffär
-------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
------------------------------------------------------------------------BILD

LÖPNUMMER:39

  BYGGNADSÅR:okänt

  FASTIGHET:Högsby 1:72
-------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Bussgarage
  Vacker byggnad som väl tillvaratagit den lokala
  byggnadstraditionen
  Uppförd i korrugerad plåt någon gång på 1980-talet
--------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-------------------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:40

  BYGGNADSÅR:1982

  FASTIGHET:Högsby 1:72
----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Nya bussterminalen
  Här inryms förutom busskontor, taxi och ambulans även
  Pressbyråkiosken.
-------------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
--------------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:41

  BYGGNADSÅR:f1875

  FASTIGHET:Högsby 1:76
----------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  "Bläckhornet"

  Patron J.A Jonsson startade här bagerirörelse 1875
  Huset var då redan gammalt men byggdes om till bageri.
  Här flyttade F.E Ljungström in med sin klockaffär
  och övertog bageriet 1880 men flyttade 1892 till
  nya lokaler. se nr 263
  Bageriet drevs sedan vidare tills det flyttade till
  nya lokaler 1952 se nr 36
-------------------------------------------------------------------------------------------
  41.1 UTHUS:rivet antagligen 1920-tal byggt omkr 1900

--------------------------------------------------------------------------BILD----------


  LÖPNUMMER:42

  BYGGNADSÅR:1852

  FASTIGHET:Högsby 1:24
-------------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Tidigare var tillverkning av varor till försäljning endast tillåtet inom
  särskilda skrån, och utövandet av sådana hantverk tillåtet endast inom
  städerna eller högst en halv mil därifrån. Olaglig handel var vanlig i Högsby och
  bedrevs helt ogenerat både i husen och på kyrkbacken.
  Men 1846 upphävdes skråväsendet och svenska folket fick, med vissa
  begränsningar, bedriva handel med bruksföremål även på landsbygden.
  Full näringsfrihet uppnåddes först 1864.
  Först ut i Högsby att utnyttja denna näringsfrihet var handlare Pettersson
  som här drev Högsbys första  lanthandel 1852-1888 vilken 1899 övertogs av Karl Eriksson som flyttade rörelsen till nr 231.
--------------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:se nr 43?
----------------------------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:43

  BYGGNADSÅR:1909

  FASTIGHET:Högsby 1:24
----------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  uthus till nr 42?
------------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
----------------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:44

  BYGGNADSÅR:1938

  FASTIGHET:Högsby 1:32
----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Torggrillen
  Den första droskstationen byggdes på samma ställe
  1938 av droskbilägarna som bildat en förening
  Taxistation och korvkiosk byggdes av kommunen 1961
  Korvkiosken hade tidigare funnits i en liten
  bod på Storgatan, mellan husen nr 13 och 14
 
----------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
---------------------------------------------------------------------BILD

  LÖPNUMMER:45

  BYGGNADSÅR:okänt

  FASTIGHET:Högsby 1:32
--------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Garage och tvätthall till Taxistationen
  byggt under 1980-talet
----------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
--------------------------------------------------------------------------------
 

  LÖPNUMMER:46

  BYGGNADSÅR:1933

  FASTIGHET:Högsby 1:107
----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Bostadshus
---------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
------------------------------------------------------------------BILD
 

  LÖPNUMMER:47

  BYGGNADSÅR:1931

  FASTIGHET:Högsby 1:33
----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Kontor för bussbolaget Trafik AB Fågefors Oskarshamn
  fram till 1982 då nya bussterminalen byggdes se nr 40
  I källaren fanns en tid bryggerinederlag	

Ombyggt till pizzeria 1994
-----------------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-----------------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:48

  BYGGNADSÅR:okänt

  FASTIGHET:Högsby 1:23
-------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  "Biblioteket"
  Byggt under 1980-talet
  Nervåningen inrymmer kontor för Kalmar Läns Trafik AB
  utbyggt i söder 1995
-------------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
--------------------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:49

  BYGGNADSÅR:1914

  FASTIGHET:Högsby 1:23
-----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Byggt för Högsby Sparbank
  Vid andra världskrigets utbrott inrättades i huset
  kontor för kristidsnämnden.
  1963 köpte kommunen fastigheten för att använda som
  bibliotek.
----------------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:49.1 rivet början av 1980-talet
-------------------------------------------------------------------------BILD

LÖPNUMMER:50

  BYGGNADSÅR:1900

  FASTIGHET:Högsby 1:60
--------------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

 Uthus till nr 51 Här har enligt uppgift ett snickeri
för likkistor varit inhyst.
Både uthuset och nr 51 kommer att rivas 2009

----------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
------------------------------------------------------------------------BILD
 
  LÖPNUMMER:51

  BYGGNADSÅR:1890

  FASTIGHET:Högsby 1:60
-------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Huset verkar vara byggt av skomakarfamiljen Strömbäck 1890, kanske i avsikt att inhysa skomakeri
  men det verkar inte ha varit så långvarigt.
  Lär även ha inrymt krukmakeri
  Innehöll möjligen bageri på 1890-talet
  Blomsteraffär på 1920-talet och Högsbys första bibliotek.
  Har på senare år inrymt begravningsbyrå, urmakeri mm.

Inför rivningen 2009 hittades visitkort från skomakare och snickare daterade 1890

Rivet 6-7 oktober 2009
------------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
------------------------------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:52

  BYGGNADSÅR:1952

  FASTIGHET:Högsby 1:125
---------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Uppförd av Kalmar Läns Slakterier som flyttade hit från nr 218
  och var kvar här till 1968 då nya Vivohallen öppnade, nr 196
  Lokalerna övertogs sen av Föreningsbanken som flyttade
  hit från nr 231
------------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
---------------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:53

  BYGGNADSÅR:1972

  FASTIGHET:Högsby 1:9
------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Apoteket
  Lokalerna ombyggdes och moderniserades 1994
--------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-----------------------------------------------------------------BILD
 

  LÖPNUMMER:54

  BYGGNADSÅR:1971

  FASTIGHET:Högsby 1:123
-------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Konsum
  Hit flyttade Konsum från nr 112
  Byggnaden byggdes delvis in i nr 231 som när den revs ersattes
  med nya konsumbyggnaden se nr 55
----------------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-----------------------------------------------------------------------------BILD
 

  LÖPNUMMER:55

  BYGGNADSÅR:1985

  FASTIGHET:Högsby 1:123
--------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Nya Konsumbyggnaden
  Byggt under protest från en oppinion i samhället som ville
  bevara nr 231
---------------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
----------------------------------------------------------------------------BILD
 

  LÖPNUMMER:56

  BYGGNADSÅR:1879

  FASTIGHET:Högsby 1:8
-------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  " Centralhotellet"
  Lanthandlare C O Treutiger startade sin speceri och diverseaffär här.
  1891 flyttade Treutiger till Göteborg och blev anfader till Harald Treutiger.
  Några år in på 1900-talet öppnade hotellet.
  I början av 1900-talet hade tandläkare Rydén tillfällig
  praktik här.
  På 1970-talet byttes namnet till Värdshuset Emådalen
  senare Emågården
--------------------------------------------------------------------------BILD

 UTHUS:56.1 rivet under 1920-talet
-----------------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:57

  BYGGNADSÅR:1200

  FASTIGHET:Kyrkogården 1:1
--------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  "Kyrkan"
  Samhällets äldsta byggnad. Första träkyrkan bör ha stått på
  samma ställe senast under 1100-talet och ganska tidigt ersatts
  av en i sten. Någon gång vid mitten av 1200-talet har den stora
  kyrkobyggnaden uppförts. Omfattande ombyggnader genom år-
  hundradena har genomförts. På 1600- och 1700-talen hade kyrkan
  en liten spira (takryttare) på taket. 1771-1774 byggdes tornet
  och en tornhuv i västra gaveln och 1885 renoverades kyrkan
  och det höga torn med spira som finns idag tillkom.
  Då försvann också tyvärr det märkliga stenansikte som suttit
  inmurat högst upp i östra gavelspetsen.

  Senaste renoveringen genomfördes 1966-1967 då bla. fönstren
  i östra gaveln murades igen.
  Märkliga saker med kykan är förutom "stenansiktet" även
  den sk. "bergaburen" som stack ut genom södra väggen.
  Sakristians något sneda anslutning till stora byggnaden
  har jag inte fått någon förklaring till men man kan ju
  misstänka att sakristian kan vara en rest av en mycket
  gammal kyrka som legat något vriden mot den nuvarande.

  Även de i en ring inneslutna korsen som pryder såväl torn-
  spira som gavlar lär vara ovanliga.BILD 

  LÖPNUMMER:58

  BYGGNADSÅR:1891

  FASTIGHET:Kyrkogården 1:1
------------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  "Sockenstugan"

  Byggnaden ersatte en äldre sockenstuga vilken byggdes år 1808
  som i sin tur ersatte den första sockenstugan från 1687
  Denna första stuga var så dåligt byggd att den redan 1716 var
  så förfallen att den måste repareras.
  Byggnaden från 1891 byggdes delvis av virke från den gamla
  stugan.
  Alla tre förmodligen på samma plats.

  1821 startade apotekare Tesche ett apotek i huset, men affärerna
  gick så dåligt att han med tiden fick tillstånd att även sälja
  glas, porslin, smide och krut för sin försörjning. Apoteket var
  kvar till 1826 då Tesche byggde "apotekarbostaden" nr 192 och
  flyttade verksamheten dit.

  1831 beslöts att sockenstugan skulle iordningställas för
  skolundervisning. 1832 och 1840 reparerades huset för att
  barnen inte skulle frysa så mycket vintertid. Här bedrevs
  undervisning tills den första skolbyggnaden uppfördes 1873.

  1871 startade här den första banken, Högsby folkbank.
  Banken hölls öppen 2 ggr i månaden och sköttes då av
  styrelsen och kassör Fagerström. Rörelsen flyttar så småningom
  till hyrda lokaler i Hotell Morén se nr 126

  1895 startade här Högsby Sparbank. Expeditionen sköttes till
  en början av tre styrelseledamöter och en räkenskapsförare.
  Rörelsen blev kvar till 1914 då de nya lokalerna vid järnvägs-
  gatan stod färdiga. se nr 49

------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS: 49.1
-----------------------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:59

  BYGGNADSÅR:1960
  FASTIGHET:Högsholm 1:23
----------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  uthus
  Servicebyggnad för kyrkogårdens skötsel
  Om och tillbyggd 1995
-----------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
---------------------------------------------------------------------------
 

  LÖPNUMMER:60

  BYGGNADSÅR:1893

  FASTIGHET:Högsby 1:66
------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  "Järnaffären".
  Ursprungligen lagerbyggnad till Fredrik Johanssons lanthandel
  se nr 15.
  Huset ombyggt till affär 1922 av Axel Kullberg.
  Ombyggt och moderniserat 1968 och exteriört
  renoverat i slutet på 1980-talet

----------------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:60.1 rivet i 1970-talet, byggt senast i 1920-talet

  :60.2 rivet antagl. 1940-talet. Byggnadsår okänt

  :se nr 61
----------------------------------------------------------------------------BILD
 

  LÖPNUMMER:61

  BYGGNADSÅR:f1980

  FASTIGHET:Högsby 1:66
-----------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  uthus till nr 60

---------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-------------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:62

  BYGGNADSÅR:1909

  FASTIGHET:Högsby 1:159
----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Bostadshus
-------------------------------------------------------------------------------
UTHUS:
---------------------------------------------------------------------BILD
 

  LÖPNUMMER:63

  BYGGNADSÅR:1920

  FASTIGHET:Högsby 1:90
--------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Smålandsbanken
  Hit till nybyggda lokaler flyttade Smålandsbanken
  från Hotell Morén
--------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
--------------------------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:64

  BYGGNADSÅR:1899

  FASTIGHET:Högsby 1:15
-----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  uthus till nr 76 och 257
  Mycket gammalt uthus i vilket Hilmer Carlsson startade sin cykel-
  verkstad 1923, innan han flyttade verksamheten till nr 258
Huset nerbrunnet i ett pyromandåd i maj 2009.

----------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
--------------------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:65

  BYGGNADSÅR:1985

  FASTIGHET:Högsby 1:159
---------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Hyreshus
-----------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-------------------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:66

  BYGGNADSÅR:1896

  FASTIGHET:Högsby 1:58
--------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt


  Huset byggdes av urmakare Carlsson.
  1896 öppnade här en sybehörsaffär.
  Hit flyttades föregångaren till Högsby bokhandel ngn gång
  1907-1912 Rörelsen utökades under åren med mode och manufaktur
  för att sedan specialiseras på böcker. 1959 tog AB Axel Melchior
  över och flyttade till nybyggda lokaler 1963. se nr 72

  Var det här möjligen Radio och TV service från 1948 till slutet
  på 1960-talet ?
  Har sedan inrymt ett antal olika rörelser
--------------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:se nr 67

------------------------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:67

  BYGGNADSÅR:1892

  FASTIGHET:Högsby 1:58
-------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  uthus till nr 66
-------------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
--------------------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:68

  BYGGNADSÅR:1896

  FASTIGHET:Högsby 1:134
-----------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Hit flyttade kopparslagare G.L Nilsson sin rörelse
  från fd. Fagerholms smedja på 1890-talet.
  Nilsson höll på med sin verksamhet i källaren ända in
  på 1960-talet.

  1966 flyttade Viola blomsterhandel in i lokalerna.
  Senare inryms Vuxenskolan.
----------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
--------------------------------------------------------------------------BILD-


  LÖPNUMMER:69

  BYGGNADSÅR:f1900

  FASTIGHET:Högsby 1:134
---------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Uthus till nr 68
---------------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
------------------------------------------------------------------------------------
 

  LÖPNUMMER:70

  BYGGNADSÅR:1939

  FASTIGHET:Högsby 1:70
---------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Glennsjös
  om- och tillbyggt 1957 och 1963
------------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
----------------------------------------------------------------------------------BILD----


  LÖPNUMMER:71

  BYGGNADSÅR:1992

  FASTIGHET:Högsby 1:71
-----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Affärslokal uppförd av Helge Hamnert
  inrymmer möbel och mattaffär.
--------------------------------------------------------------------------BILD-
  UTHUS:


  LÖPNUMMER:72

  BYGGNADSÅR:1963

  FASTIGHET:Högsby 1:131
---------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Bokhandeln
  Hit flyttade Melchiors bokhandel från nr 68
  Senare inryms Helge Hamnerts mattaffär
---------------------------------------------------------------------BILD-
  UTHUS:
-----------------------------------------------------------------------------
 

  LÖPNUMMER:73

 BYGGNADSÅR:1925

  FASTIGHET:Högsby 1:99
------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

 
  Här startade Ali Estell glasmästeri.
  ombyggt 1947 då Ejnar Dahl öppnade herrekipering
  Senare har fastigheten tagits över av Sonny Ek's
  radioaffär.

Numera butiken Tjädr Läder
se även nr 74
-------------------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:74

 BYGGNADSÅR:1897

  FASTIGHET:Högsby 1:39
-------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
1916 ägdes huset av trävaruhandlare Herman Nilsson i Torp
Här öppnade Ali Estell färg och kemikalieaffär ca 1920
tillbyggt omkr. 1930

Affär för dammode i början på 60-talet

Hit flyttade Ingrids Garnbod från "Bläckhornet" nr 41
Senare Sportaffär
och senast Optiker
Vid renoveringsarbete 1999 framkom på ett underliggande lager puts
på norra gaveln följande text:

 ESTELLS EFTR:
 FÄRG TAPET
&KEMIKALIEAFFÄR
Texten bör ha tillkommit någon gång under slutet på 40-talet
Kanske när Gösta Svensson tog över rörelsen 1947
------------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-------------------------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:75

 BYGGNADSÅR:1897

  FASTIGHET:Högsby 1:31
----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Cederlöfs Frisersalong
  Skämtsamt kallad "fläskbaljan" beroende på
  murstockarnas placering i gavlarna
  Här hyrde Frälsningsarmén lokal på övervåningen
  mellan 1899 då kåren bildades och 1912 då dom
  egna lokalerna stod färdiga, se nr 160. Frälsningsarméns vapen som målades på en av
  väggarna i samlingslokalen lär enligt uppgift finnas kvar intakt bakom en väggpanel.
  Verner Germundsson hade frisersalong här redan 1918.
  En verksamhet som följt med ända till idag.
--------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
----------------------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:76

 BYGGNADSÅR:1949

  FASTIGHET:Högsby 1:15
-----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Posthuset
  Byggnaden ersatte "Stockholm" efter branden och har
  förutom postkontor inrymt lokalredaktion för OT och
  klädaffär.
---------------------------------------------------------------BILD

  UTHUS:
--------------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:77

 BYGGNADSÅR:1892

  FASTIGHET:Högsby 1:151
-----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Bostadshus
--------------------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
------------------------------------------------------------------------BILD
 

  LÖPNUMMER:78

 BYGGNADSÅR:1945

  FASTIGHET:Högsby 1:150
--------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Hilmer Carlssons Cykel & Sport
  Efter att Hilmer Carlssons son Frank lagt ner rörelsen
  har HF Print nyttjat affärslokalen
-----------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
---------------------------------------------------------------------BILD
 

  LÖPNUMMER:79

 BYGGNADSÅR:1929

  FASTIGHET:Högsby 1:150
-------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  uthus, verkstad
  Huset byggdes som verkstad åt Hilmer Carlssons
  cykelaffär. se nr 258

--------------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
---------------------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:80

 BYGGNADSÅR:1899

  FASTIGHET:Högsby 1:12
-------------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  "Edlunds"
  Tomten köptes 1898 av Elise Wallgren som antagligen byggde huset
  1908 säljs den södra delen av till Arvid Moberger som bygger nr 82
  1916-1921 drev här Valdemar och Ernst Hermansson en
  fotoateljé och även Café.
  Kött och charkuteriaffär från 1921. På 1930-talet öppnades
  även en filial utmed storgatan. se nr 14
  ombyggt 1920 och 1962. Affären upphörde 1980.
  Senare inrymt begravningsbyrå och blomsteraffär
-------------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:se nr 81
-----------------------------------------------------------------------BILD

 


  LÖPNUMMER:81

 BYGGNADSÅR:1899

  FASTIGHET:Högsby 1:12
---------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  uthus till nr 80

--------------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
---------------------------------------------------------------------------------------

  LÖPNUMMER:82

 BYGGNADSÅR:1908

  FASTIGHET:Högsby 1:45
-----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Bostadshus
  Villa Solhem. Byggt av dr. Moberger som vilohem för kvinnor
  med nervproblem och andra kvinnosjukdomar.
  Privat realskola från 1925 och senare Anna Johanssons café.
------------------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:se nr 83,88

-------------------------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:83

 BYGGNADSÅR:okänt

  FASTIGHET:Högsby 1:45
---------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  uthus till nr 82, byggt i 1970-talet
--------------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-----------------------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:84

 BYGGNADSÅR:1931

  FASTIGHET:Högsby 1:114
-----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Centrum
  Biograf uppförd av Charles Ljungström som börjat
  biovisning i Folkets hem. nr 238
----------------------------------------------------------------------BILD

  UTHUS:
---------------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:85

 BYGGNADSÅR:okänt

  FASTIGHET:Högsby 1:113
---------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Bostadshus
----------------------------------------------------------------------BILD
  UTHUS:se nr 86

-------------------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:86

 BYGGNADSÅR:okänt

  FASTIGHET:Högsby 1:113
--------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  uthus till nr 85
-----------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
--------------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:87

 BYGGNADSÅR:1959

  FASTIGHET:Högsby 1:129
----------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Bostadshus
--------------------------------------------------------------------------BILD
  UTHUS:87
-------------------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:88

 BYGGNADSÅR:1913

  FASTIGHET:Högsby 1:45
----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  uthus till nr 82
---------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
---------------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:89

 BYGGNADSÅR:1899

  FASTIGHET:Högsby 1:12
-----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Uthus till nr 80 som inrymt slakteri.
---------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-----------------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:90A,B,C,D,E ochF

BYGGNADSÅR:1988

  FASTIGHET:Högsholm 1:46
-----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Bostadsrättsföreningen "Majesten"
------------------------------------------------------------------------BILD
  UTHUS:
-----------------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:93

 BYGGNADSÅR:okänt

  FASTIGHET:Högsby 1:70
-------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  garage
  uthus till ?, byggt trol. 1970-talet

------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
------------------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:94

 BYGGNADSÅR:1988

  FASTIGHET:Högsholm 1:45
------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Bostadsrättsföreningen "Majesten"
--------------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
--------------------------------------------------------------------------------

  LÖPNUMMER:95

 BYGGNADSÅR:1939

  FASTIGHET:Högsby 1:127
--------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Bostadshus
------------------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:se nr 96
----------------------------------------------------------------------------------------
 
LÖPNUMMER:96

 BYGGNADSÅR:1939

  FASTIGHET:Högsby 1:127
-----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  uthus till nr 95

-------------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
------------------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:97

 BYGGNADSÅR:1893

  FASTIGHET:Högsby 1:65
---------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  "Zackristian"
  Liten stuga som fått sitt namn av att en ungkarl
  vid namn Zackrisson bodde inhyrd här under 1920- eller 30-talet.
  Har senare använts som kaffestuga.
-----------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
--------------------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:98

 BYGGNADSÅR:1892

  FASTIGHET:Högsby 1:63
-----------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  uthus till nr 121
-----------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-------------------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:99

 BYGGNADSÅR:1983

  FASTIGHET:Högsby 1:147
------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Hantverkshuset
  Föreningslokal
  Uppfört av Högsby Hantverksförening efter ritningar av
  Lars-Erik Svensson
  Senare övertaget av Lions
-----------------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-------------------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:100

 BYGGNADSÅR:1937

  FASTIGHET:Högsby 5:3
-----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Hyreshus
--------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
------------------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:101

 BYGGNADSÅR:1907

  FASTIGHET:Högsby 2:9
---------------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Bostadshus
  tillbyggt 1924 och 1971

-------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
--------------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:102

 BYGGNADSÅR:1924

  FASTIGHET:Högsby 2:9
--------------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  tillbyggt 1971
------------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-------------------------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:103

 BYGGNADSÅR:1930

  FASTIGHET:Högsby 2:9
-------------------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  uthus till nr 102
-------------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
---------------------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:104

 BYGGNADSÅR:1920

  FASTIGHET:Högsby 2:11
----------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  om-till-byggt 1978

-------------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:se nr 105
--------------------------------------------------------------------------------

  LÖPNUMMER:105

 BYGGNADSÅR:1920

  FASTIGHET:Högsby 2:11
-----------------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  uthus till nr 104
----------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
---------------------------------------------------------------------------

  LÖPNUMMER:106

 BYGGNADSÅR:1920

  FASTIGHET:Högsby 2:16
-------------------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  uthus till nr 107

--------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
------------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:107

 BYGGNADSÅR:1920

  FASTIGHET:Högsby 2:16
-------------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Bostadshus
------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:se nr 106, 108

--------------------------------------------------------------------BILD

  LÖPNUMMER:108

 BYGGNADSÅR:okänt

  FASTIGHET:Högsby 2:16
-----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  garage
  uthus till nr 107, byggt ant. 1979 ?
-------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-----------------------------------------------------------------------
 

  LÖPNUMMER:109

 BYGGNADSÅR:okänt

  FASTIGHET:Högsby 1:98
---------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  uthus till nr 110, byggt 1985 ?
------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
--------------------------------------------------------------------------

  LÖPNUMMER:110

 BYGGNADSÅR:1920

  FASTIGHET:Högsby 1:98
--------------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Bostadshus
-------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:se nr 109

-------------------------------------------------------------------------------
 

  LÖPNUMMER:111

 BYGGNADSÅR:1926

  FASTIGHET:Högsby 1:141
------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Bostadshus
  Inrymde Engs skomakeri ?
--------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-------------------------------------------------------------BILD

  LÖPNUMMER:112

 BYGGNADSÅR:1924

  FASTIGHET:Högsby 1:140
----------------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Här öppnade Konsum butik 1932
  1963 byggdes lokalerna om till snabbköp.
  1971 flyttades rörelsen till nybyggda lokaler, se nr 54
  Då flyttade Wickbergs konditori hit
  ombyggt 1975

--------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-------------------------------------------------------------------------BILD-
 

  LÖPNUMMER:113 A,B,C

 BYGGNADSÅR:1964

  FASTIGHET:Högsby 1:57
----------------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Sparbanken 113a, Försäkringskassan 113c
  Hit flyttade Sparbanken från sitt tidigare läge vid
  Järnvägsgatan
  113b affärslokaler i botten våningen "Lampinens urmakeri"
  och bostäder i övervåningen.
  Under 1980-1990 talet har banken och försäkringskassan
  övertagit hela bottenvåningen.
----------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
--------------------------------------------------------------------BILD--


  LÖPNUMMER:116

 BYGGNADSÅR:1911

  FASTIGHET:Högsby 5:2
-----------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  uthus till nr 117

----------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
------------------------------------------------------------------------------
 

  LÖPNUMMER:117

 BYGGNADSÅR:1911

  FASTIGHET:Högsby 5:2
-----------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  1911 flyttade Gerhard Svensson in sin lantaffär det nybyggda huset
  Lokalerna byggdes om 1938 och 1960.
  Efter att manufakturaffären lagt ner nyttjas huset av
  olika föreningar.
------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:se nr 116

-----------------------------------------------------------------------BILD

  LÖPNUMMER:118

 BYGGNADSÅR:1896

  FASTIGHET:Högsby 5:1
--------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  "Rampes"
  Bostadshus
  Byggdes av J P Nygren som charkuteriaffär med bageri i källaren.
  1904 öppnade Gerhard Svensson lanthandel i nervåningen, men
  flyttade 1911 till grannfastigheten, nr 117.

----------------------------------------------------------------------------------BILD
 


  LÖPNUMMER:119

 BYGGNADSÅR:1894

  FASTIGHET:Högsby 1:146
----------------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  "Svegmos"
  Albert Palm startade här 1924 Högsbys Elektriska byrå
  Rörelsen övertogs 1944 av Gustav Svegmo. Nedlagt någon
  gång i slutet av 1970-talet eller början på 80-talet
--------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:se nr 120

-----------------------------------------------------------------------------BILD

 

  LÖPNUMMER:120

 BYGGNADSÅR:1909

  FASTIGHET:Högsby 1:146
----------------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  uthus till nr 119

-----------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
---------------------------------------------------------------------------------

  LÖPNUMMER:121

 BYGGNADSÅR:f1892

  FASTIGHET:Högsby 1:63
----------------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  "Åkarn's"
  Här bodde på 1870-talet "änkan Sinnerström" men om huset
  är detsamma är svårt att veta säkert.

  Har senare inrymt såväl Jordbrukskassan (1950) som Märta
Karlssons Café och Godisaffär.
I källaren även mjölk och fiskaffär.

  Karlssons Åkeri har förekommit från 1915 till -60-talet

--------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
----------------------------------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:122

 BYGGNADSÅR:f1865

  FASTIGHET:Högsby 1:59
---------------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt-
  Detta kan ha varit smeden Fagerholms bostad i slutet
  på 1800-talet. Fagerholms smedja är inte lokaliserad
  men fanns på samma fastighet.

  Smedjan lär dock ha ändrats till kopparslageri och
  övertagits av bla. G.L Nilsson 1888

  uthus till nr 123

-------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
----------------------------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:123

 BYGGNADSÅR:1892

  FASTIGHET:Högsby 1:59
--------------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Johan Erikssons skrädderi 1892 - 1906

  1908 startade här Otto Lundström skomakeri. Rörelsen drevs
  av Olle Lundström in på 1980-talet.

  Huset ombyggt på 1910-talet

  Här började Erik Glännsjö en färg och kemikalieaffär 1934
  men flyttade 1939 till nr 70.
  Senare har en del av lokalerna blivit frisörsalong och
  en del fastighetsförmedling.
--------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:se nr 122

-------------------------------------------------------------BILD--


  LÖPNUMMER:124

 BYGGNADSÅR:1896

  FASTIGHET:Högsby 1:64
---------------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Kanske äldre än vad byggnadsåret anger.
  Undantagsstuga för Adolf Lundström ( son till Jonas Stolt )
  Även bebodd av mössmakare Sven Johan Karlsson och
  fjärdingsman Axel Lundström
  uthus till nr 125

-------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
------------------------------------------------------------------------BILD
 

  LÖPNUMMER:125

 BYGGNADSÅR:1893

  FASTIGHET:Högsby 1:64
-------------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
 På 1860-talet fanns här en kakelugnsmakarverkstad med
brännlada och bostadshus.
1867 köps alltihop av smeden Fagerholm, se nr 122
Köpet genomfördes som en del av en bedrägeriaffär där
även Morénfastigheten ingick, ( området såldes till två
köpare samtidigt ). Säljaren flydde till Amerika.
 
  Bröderna Helge och Ragnar Lundström började 1930 att
  sälja sportartiklar men efter att ha övertagit Gustav
  Strömbäcks skolager blev det en skoaffär.
  Skoaffären lades ner någon gång på 1970-talet
----------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:se nr 124

---------------------------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:126

 BYGGNADSÅR:1820

  FASTIGHET:Högsby 1:65
------------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  "Hotell Morén".
  Huset lär vara detsamma sedan 1820,
  men har byggts om och till flera gånger.
  Möjligen är huset ännu äldre enligt Jonas Stolts
  beskrivning från 1820-talet då huset skall ha bebotts
  av skräddare Höglund

  1865 byggdes huset om av Joel Morén.
  På 1870-talet hade fru Morén bageri här.
  Vid sekelskiftet böjade Hotell Morén sin rörelse.
  Huset har inrymt postkontor
  Under några år inhyrdes här Högsby Folkbank fram till
  1904 då banken övertogs av Kalmar Enskilda Bank.

  Högsbys första telefonväxel fanns i huset från 1908-
  1936 då den flyttades till "telegrafstationen" se 228

  1916 öppnade Smålands enskilda bank kontor här men
  flyttade till egna nybyggda lokaler 1920 se nr 63

  1994-1995 byggdes huset om till bostäder.
--------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:se nr 127
-------------------------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:127

 BYGGNADSÅR:1893

  FASTIGHET:Högsby 1:65
-----------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  uthus till nr 126

-----------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
----------------------------------------------------------------------------  LÖPNUMMER:128

 BYGGNADSÅR:1951

  FASTIGHET:Högsby 2:79
--------------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  "Texaco"
  Startades av Gunnar Karlsson och övertogs 1959 av
  Erik Högerås
  Namnbyte 1996 till PREEM
--------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
--------------------------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:129

 BYGGNADSÅR:1918

  FASTIGHET:Högsby 2:28
------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Bostadshus
  tillbyggt 1975
 Bebott av bla. fru Ekvall, mor till skådespelaren Gunnar Ekvall. Hon tvättade
 och stärkte skjortor mm.
-------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:se nr 130

----------------------------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:130

 BYGGNADSÅR:1918

  FASTIGHET:Högsby 2:28
--------------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  uthus till nr 129

----------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
------------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:132

 BYGGNADSÅR:1909

  FASTIGHET:Högsby 2:24
-------------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Bostadshus
  ombyggt 1975

---------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:132:1 sadelmakeriet ? Byggt 1909 Rivet omkr 1980.

  : 132.2garage. Byggt 1980-talet.

  :132.3 i stort sett på samma plats som
  132.2. Byggt 1909
----------------------------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:133

 BYGGNADSÅR:1927

  FASTIGHET:Högsby 2:25
--------------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Bostadshus
----------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:se nr 134

-------------------------------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:134

 BYGGNADSÅR:1927

  FASTIGHET:Högsby 2:25
---------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  uthus till nr 133
--------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
---------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:135

 BYGGNADSÅR:1951

  FASTIGHET:Högsby 2:29
-------------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Garage
  uthus till ?

------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-----------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:136

 BYGGNADSÅR:1939

  FASTIGHET:Högsby 2:127
---------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Bostadshus
  ombyggt 1976
-----------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:137

 BYGGNADSÅR:1926

  FASTIGHET:Högsby 2:128
-----------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  uthus till nr 138

---------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
----------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:138

 BYGGNADSÅR:1926

  FASTIGHET:Högsby 2:128
-----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Bostadshus
  ombyggt 1979

---------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:se nr 137
-----------------------------------------------------------------------BILD

 LÖPNUMMER:139

 BYGGNADSÅR:1935

  FASTIGHET:Högsby 2:50
-----------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Bilcentralen
  Rörelsen startades 1930 av Gustav Johansson
  1930-1935 såldes motorcyklar och 1947 började
  försäljning av bilar.
  uthus till nr 140

--------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-------------------------------------------------------------------------------
 

  LÖPNUMMER:140

 BYGGNADSÅR:1935

  FASTIGHET:Högsby 2:50
----------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Bostadshus
  ombyggt 1978

--------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:se nr 139

------------------------------------------------------------------------BILD-


  LÖPNUMMER:141

 BYGGNADSÅR:1933

  FASTIGHET:Högsby 2:51
---------------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Bostadshus
---------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-------------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:142

 BYGGNADSÅR:1919

  FASTIGHET:Högsby 2:31
-----------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Bostadshus
----------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:se nr 143

--------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:143

 BYGGNADSÅR:1919

  FASTIGHET:Högsby 2:31
--------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  uthus till nr 142

-----------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
---------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:144

 BYGGNADSÅR:1931

  FASTIGHET:Högsby 2:79
--------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Garage för åkeriet
  Enl. uppgift byggt i två etapper under
  perioden 1928-1935.
  Rivet 1992
--------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-----------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:145

 BYGGNADSÅR:1985

  FASTIGHET:Högsby 1:156
---------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Bostadshus
  Uppfördes som ersättning för nr 239 då detta visat sig
  vara i allt för dåligt skick för att restaurera.
---------------------------------------------------------------------BILD
  UTHUS:
-----------------------------------------------------------------------------
 

  LÖPNUMMER:146

 BYGGNADSÅR:1932

  FASTIGHET:Högsby 1:154
----------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Bostadshus
--------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
----------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:147

 BYGGNADSÅR:1908

  FASTIGHET:Högsby 2:17
-----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Bostadshus
  Under många år bostad åt bilhandlare Malte Nilsson
----------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
----------------------------------------------------------------BILD-


  LÖPNUMMER:148

 BYGGNADSÅR:1909

  FASTIGHET:Högsby 2:18
-----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Bostadshus
  ombyggt 1972

-----------------------------------------------------------------------
  UTHUS:se nr 149
------------------------------------------------------------BILD

LÖPNUMMER:149

 BYGGNADSÅR:1909

  FASTIGHET:Högsby 2:18
-----------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  uthus till nr 148
---------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
------------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:150

 BYGGNADSÅR:1909

  FASTIGHET:Högsby 2:19
------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  uthus till nr 151

-------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
----------------------------------------------------------------------BILD
 
  LÖPNUMMER:151

 BYGGNADSÅR:1909

  FASTIGHET:Högsby 2:19
------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt--
  Bostadshus
  ombyggt 1961

----------------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:se nr 150

---------------------------------------------------------------------------------BILD

  LÖPNUMMER:152

 BYGGNADSÅR:1909

  FASTIGHET:Högsby 7:1
------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt-
  Bostadshus
----------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:se nr 153

----------------------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:153

 BYGGNADSÅR:1909

  FASTIGHET:Högsby 7:1
-------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  uthus till nr 152

--------------------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
------------------------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:154

 BYGGNADSÅR:1931

  FASTIGHET:Högsby 2:23
------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt-
  Bostadshus uppfört av byggmästare Carl Petersson
  ombyggt 1954

-------------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
---------------------------------------------------------------------BILD

 


  LÖPNUMMER:155

 BYGGNADSÅR:1911

  FASTIGHET:Högsby 2:22
------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt-
  Bostadshus
------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-------------------------------------------------------------BILD-
 


  LÖPNUMMER:156

 BYGGNADSÅR:1930

  FASTIGHET:Högsby 1:84
---------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt-
  uthus till nr 157

--------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-------------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:157

 BYGGNADSÅR:1930

  FASTIGHET:Högsby 1:84
---------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt-
  Bostadshus
----------------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:se nr 156, 158

------------------------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:158

 BYGGNADSÅR:1930

  FASTIGHET:Högsby 1:84
------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt-
  uthus till nr 157

---------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-----------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:159

 BYGGNADSÅR:1939

  FASTIGHET:Högsby 1:48
-----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt-
  "W.G Möbler".
  Walfrid Gustafssons möbelaffär
  senare mattaffär och senast optiker
  Huset ersatte nr 261
----------------------------------------------------------------------BILD
  UTHUS:
------------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:160

 BYGGNADSÅR:1912

  FASTIGHET:Högsby 1:56
-----------------------------------------------------------------fortsätt nedåt-
  Frälsningsarmén
  Hit flyttade Frälsningsarmén från hyrda lokaler
  i nr 75
  1941 inreddes källaren till ungdomslokal vilken
  under några år uthyrdes till Högsby högre folkskola.
  Stora samlingssalen renoverades 1958 och källaren 1962

-------------------------------------------------------------------
  UTHUS:se nr 161
---------------------------------------------------------------------BILD
 

  LÖPNUMMER:161

 BYGGNADSÅR:1912

  FASTIGHET:Högsby 1:56
--------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt-
  uthus till nr 160
----------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-----------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:162

 BYGGNADSÅR:1909

  FASTIGHET:Högsby 1:83
-------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt-
  Bostadshus
---------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
------------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:163

 BYGGNADSÅR:1959

  FASTIGHET:Huseby 9:19
----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt-
  Garage
  uthus till nr 164 och 87


-----------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
--------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:164

 BYGGNADSÅR:1938

  FASTIGHET:Huseby 9:19
----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt--
 Bostadshus uppfört av Sven-Olof Ohlsson
  ombyggt 1953

---------------------------------------------------------------------------BILD-
  UTHUS:se nr 163
----------------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:165

 BYGGNADSÅR:1860

  FASTIGHET:Huseby 3:3
---------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt-
"Hornsberg"
Lär ha fått sitt namn efter släkten Horn af Åminne 
Enl hörsägen flyttat från annan plats (Berga gård?)
  omkr. 1860.
  1861 flyttades postkontoret från Staby hit men post-
  kontorets namn behölls som Staby fram till 1899 då det
  ändrades till Högsby.
  Högsbys första veterinär Alfred Petersson bodde och
  verkade här i flera decennier from 1875
  Huset genomgick ca 1990 en omfattande yttre renovering.

-----------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:165.1 byggt 1860

  165.2 "

  165.3 "

------------------------------------------------------------------BILD
 


  LÖPNUMMER:169

 BYGGNADSÅR:1931

  FASTIGHET:Huseby 9:4
-----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Garpen
  1931 flyttade Edvin Carlsson sitt tryckeri hit där det var
  inrymt till 1966 då det fyttade till Ringvägen
  Han började då också framkalla foton vilket så småningom
  resulterade i f:a Garpenfoto som fortfarande existerar.

---------------------------------------------------------------BILD
  UTHUS:
-----------------------------------------------------------------------
 

  LÖPNUMMER:170

 BYGGNADSÅR:1939

  FASTIGHET:Huseby 9:5
----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Bostadshus
  ombyggt 1979

-------------------------------------------------------------------BILD-
  UTHUS:se nr 171

------------------------------------------------------------------------------
 

  LÖPNUMMER:171

 BYGGNADSÅR:1939

  FASTIGHET:Huseby 9:5
---------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  uthus till nr 170

-------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
---------------------------------------------------------------------------
 

  LÖPNUMMER:172

 BYGGNADSÅR:1939

  FASTIGHET:Huseby 9:17
------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt--
  Bostadshus
------------------------------------------------------------------BILD
  UTHUS:
----------------------------------------------------------------------------------
 

 
  LÖPNUMMER:173

 BYGGNADSÅR:1957

  FASTIGHET:Huseby 3:6
--------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Bostadshus
  Uppfört av Carl Hägerstrand från Påskallavik
  Ombyggt 1995
------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:se nr 174
-------------------------------------------------------------------BILD

 

  LÖPNUMMER:174

 BYGGNADSÅR:1860
  FASTIGHET:Huseby 3:6
---------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  uthus till nr 173
  Har ursprungligen hört till nr 165 Hornsberg
  Inrymt tvättstuga och inrett rum för uthyrning
-------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
---------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:175

 BYGGNADSÅR:1976

  FASTIGHET:Huseby 9:18
----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt-
  Bostadshus
  Uppfört av Hemming Larsson

  Under 1920-talet bildades en tennisklubb som hade en tennisbana
  på denna plats
--------------------------------------------------------------------BILD
  UTHUS:
----------------------------------------------------------------------
 

  LÖPNUMMER:176

 BYGGNADSÅR:1981

  FASTIGHET:Huseby 9:57
------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt-
  Flerbostadshus
---------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
--------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:177

 BYGGNADSÅR:1981

  FASTIGHET:Huseby 9:57
--------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt--
  Flerbostadshus
---------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
---------------------------------------------------------------------BILD

 
  LÖPNUMMER:178

 BYGGNADSÅR:1934

  FASTIGHET:Huseby 9:6
------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  "Dahlbergska huset"
  Bostadshus uppfört av rektor G.H Dahlberg
  I många år hade Sydkraft kontor på nervåningen.
  ombyggt 1972
  Har inrymt arbetsförmedling under 1980-talet
  Under några år på 1990-talet nyttjat som " dagis "

-----------------------------------------------------------------------BILD-
  UTHUS:
---------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:179

 BYGGNADSÅR:1981

  FASTIGHET:Huseby 9:57
-----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt-
  Flerbostadshus
-----------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-----------------------------------------------------------------BILD-

 

  LÖPNUMMER:180

 BYGGNADSÅR:f1885

  FASTIGHET:Huseby 9:15
-------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Detta är den sk. lägenheten Fridhem,
  vilken sägs ha uppförts av kammarherre Harmens som
  fristad åt en gammal hushållerska, mamsell Wernborg.
  ombyggt 1953
--------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-------------------------------------------------------------------BILD-


  LÖPNUMMER:181

 BYGGNADSÅR:1826

  FASTIGHET:Huseby 7:11
-----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt--
  "Strömbäckska huset"
  Byggt av sockenskomakare Nils Ström
  Sonen Karl Johan Strömbäck och sonsonen Karl Emil
  Strömbäck blev också skomakare som verkade här.

  Huset ägt av familjen Strömbäck ända till 1986.
---------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-----------------------------------------------------------------------BILD----


  LÖPNUMMER:182

 BYGGNADSÅR:1867

  FASTIGHET:Huseby 7:3
--------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt--
  "Sjukstugan"
  Byggdes som sjukstuga med plats för 6 patienter
  Verksamheten lades ner i början av 1930-talet och
  lokalerna användes en tid som BB innan de byggdes om
  till privatbostad.
  Bl.a bodde O-T´s lokalredaktör Georg Ekström här
  under lång tid.
--------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
---------------------------------------------------------------------BILD------


  LÖPNUMMER:183

 BYGGNADSÅR:1850

  FASTIGHET:Huseby 7:12
-----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt--
  byggnadsår osäkert
  På 1860-talet bedrev här garvare Lagervall ett garveri
  När han på grund av trassliga affärer rymde till
  Amerika så köpte P.R Karlsson garveriet och sålde det
  1872 till A.F Ljungström för 1500 Rdr
  Ljungström rev en del av de gamla byggnader som hört till
  garveriet, vilka ej kunnat redovisas på kartan, och byggde
  sitt bryggeri på fastigheten. se nr 186

------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:se nr 186,187
----------------------------------------------------------------BILD-


  LÖPNUMMER:184

 BYGGNADSÅR:1946

  FASTIGHET:Tingebro 1:1
---------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt--
  Bostadshus
  Uppfört av köpman Ali Estell som ersättning för nr 259

-----------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
--------------------------------------------------------------------BILD--
 

  LÖPNUMMER:185

 BYGGNADSÅR:e1885

  FASTIGHET:Tingebro 1:2
------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Bostadshus
Användes en tid som målarverkstad av Ali Estell
  rivet 1991 eller 1992
----------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-----------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:186

 BYGGNADSÅR:1885

  FASTIGHET:Huseby 7:13
------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Bryggeriet
  uthus till nr 183
  Hit flyttades bryggerinäringen från Staby av
  A.F Ljungström 1874. Efter ett förbud mot det
  alkoholstarka "svenskölet" (ca 12%) 1901 övergick
  produktionen till svagdricka och läsk.
  1903 övertog sonen Claes rörelsen
  1930 ombyggdes bryggeriet och rörelsen övertogs av
  Evald Ljungström som lade ner läsktillverkningen 1953
  men fortsatte att distribuera Centralbryggeriets
  produkter.
  Brann 1994
----------------------------------------------------------
  UTHUS:
-------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:187

 BYGGNADSÅR:okänt

  FASTIGHET:Huseby 7:12
--------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  uthus till nr 183
---------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-----------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:188

 BYGGNADSÅR:1830

  FASTIGHET:Huseby 7:11
-----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt--
  Timrat uthus
  byggnadsåret osäkert

-----------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
----------------------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:189

 BYGGNADSÅR:1909

  FASTIGHET:Huseby 9:15
-------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  uthus

-----------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-----------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:190

 BYGGNADSÅR:1981

  FASTIGHET:Huseby 9:57
----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt--
  Flerbostadshus
--------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-----------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:191

 BYGGNADSÅR:1831

  FASTIGHET:Huseby 3:2
-------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Apoteket
  Apotekare Tesches apoteks- och handelsverksamhet
  flyttades hit från den sk apotekarbostaden ,se nr 192

  1839 utökade apotekare Dillén verksamheten
  till att omfatta försäljning av färgstoffer,
  kryddor mm.
  På 1850 talet fick apotekare P.J Ohlsson tillstånd
  att driva regelrätt lanthandel i samband med
  apoteksrörelsen.
  Kanske var det då den norra delen tillbyggdes.

  Norra delen tillbyggd,mellan 1850-1880, men var till en
  början både mindre och lägre än dagens utbygge.
  Utbygget lär till en början ha inrymt stall.

  Lanthandelsverksamheten upphörde vid slutet av
  1800-talet men apoteket var kvar här tills "nya"
  apoteket byggdes 1972 se nr 53.
  Efter apoteket har byggnaden inrymt Högsby El AB
  fram till 1995
----------------------------------------------------------------------------
  UTHUS: 193,
  194
------------------------------------------------------------------BILD--


  LÖPNUMMER:192

 BYGGNADSÅR:1826

  FASTIGHET:Huseby 3:2
------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  "Apotekarbostaden"
  Hit flyttade apotekare Tesche sin verksamhet från
  sockenstugan.
  Huset inrymde både apotek och försäljning av andra varor
  fram till 1831 då "gamla" apoteket byggdes. se nr 191

  utbyggt i söder f1932

----------------------------------------------------------------------
  UTHUS: 193
  194
---------------------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:193

 BYGGNADSÅR:f1850

  FASTIGHET:Huseby 3:2
-------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt-
  uthus till apoteket
  Byggnaden har okänd historia och användning
  men västra halvan har drag av bostadshus.
  Förlängt med östra halvan ca 1885

----------------------------------------------------------------------------
  UTHUS: 194 garage tillbyggt vid senare datum
  193.1 okänt mindre uthus

------------------------------------------------------------BILD--


  LÖPNUMMER:194

 BYGGNADSÅR:OKÄNT
  FASTIGHET:Huseby 3:2
--------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Uthus till apoteket men vidbyggt nr 193
  Tidigare fanns på samma plats ett mindre uthus som antingen rivits
  eller ombyggts till garage 193.1
  Byggnaden tycks ha byggts, eller byggts om ca 1885
  Garaget från 1980-talet
-------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
---------------------------------------------------------------------------

  LÖPNUMMER:195

 BYGGNADSÅR:1955

  FASTIGHET:Huseby 7:10
------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Bostadshus
------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:196

 BYGGNADSÅR:1968

  FASTIGHET:Huseby 3:7
------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Vivo
  Hit flyttade Kalmar Läns Slakterier från nr 52
  Vid grundläggningen påstås det ha gjorts en del
  gravfynd vilka skall ha härrört från den mycket
  gamla gravplats som legat i området.
  Sedan livsmedelsaffären upphört i slutet på 1980-talet har
  bl.a en pizzeria tagit plats i huset och även Ottos Skor vilken
  dock la ner ganska snart.
  I oktober 1996 köpt av Hem Electronoic
-------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-----------------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:197

 BYGGNADSÅR:1974

  FASTIGHET:Huseby 7:56
----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt--
  Hyreshus
  Uppfört av Högsby Bostads AB
---------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
---------------------------------------------------------------------BILD-


  LÖPNUMMER:198

 BYGGNADSÅR:1974

  FASTIGHET:Huseby 7:56
-----------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Hyreshus
  Uppfört av Högsby Bostads AB
--------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
---------------------------------------------------------------BILD--


  LÖPNUMMER:199

 BYGGNADSÅR:okänt

  FASTIGHET:Huseby 7:8
------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Fryshus
  Andelsfrys
  Byggt på 1950-talet
------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
----------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:200

 BYGGNADSÅR:f1909

  FASTIGHET:Huseby 7:9
-----------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Uthus till nr 202
  Kakelungnsmakeri
  Här drev bröderna Edvin och Albin Nilsson plåtslageri
  mellan 1938 och 1947 då verksamheten flyttades till nr 214
-------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-----------------------------------------------------------------BILD--
 
  LÖPNUMMER:201

BYGGNADSÅR:1940

  FASTIGHET:Huseby 7:9
------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Bostadshus uppfört av Edvin Nilsson
-----------------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
--------------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:202

BYGGNADSÅR:f1880

  FASTIGHET:Huseby 7:9
------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt-
  Bostadshus
  Huset är troligen från slutet av 1800-talet och beboddes
  då av kakelugnsmakare Carlsson som den förste av tre
  generationer i samma yrke på samma plats.
  ombyggt 1966
---------------------------------------------------------------
  UTHUS: 200: verkstad
---------------------------------------------------BILD

  LÖPNUMMER:203

BYGGNADSÅR:1957

  FASTIGHET:Huseby 7:2
-------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Distriktsläkarebostad
  Ersatte tidigare läkarbostad på samma plats se nr 254
  Sedan 1980-talet inryms Tarres Maskinaffär

Rivet februari 2013
------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-----------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:204

BYGGNADSÅR:1957

  FASTIGHET:Huseby 7:2
-----------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Distriktsläkaremottagning
  Under 1980-talet inrymdes Tarres Maskinaffär
  Därefter Hemelectronic
  och på 2000-talet ombyggt till pub och pizzeria
----------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-----------------------------------------------------------------BILD-


  LÖPNUMMER:205

BYGGNADSÅR:1969

  FASTIGHET:Huseby 7:8
------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  "Elsies kiosk".
  Ersatte "Nisses kiosk" som
  byggdes 1954
  Tillbyggt i omgångar och inrymmer numera även
  minilivs
---------------------------------------------------------------BILD-
  UTHUS:
--------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:206

BYGGNADSÅR:1962

  FASTIGHET:Huseby 7:15
---------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt--
  GULF
  Garage och verkstad uppförd av Trafik AB Fågelfors Oskarshamn
  Bensinstationen nedlagd på 1970-talet
------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-------------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:207

 BYGGNADSÅR:1947

  FASTIGHET:Huseby 7:7
-----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Brandstationen
  Ersatte tidigare brandstation i nr 234
-------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
----------------------------------------------------------------BILD-


  LÖPNUMMER:208

 BYGGNADSÅR:f1959

  FASTIGHET:Huseby 7:13
----------------------------------------------------------------fortsätt nedåt-
  AB Plymo
  Länge samhällets största industriföretag med tillverkning
  av plymåer.
  utbyggt under 1970-talet
  Senare "Stråhlfors", "Ljungdahls" och "Solstads bil"
------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
----------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:209

BYGGNADSÅR:1913

  FASTIGHET:Huseby 6:4
----------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Bostadshus uppfört av Valfrid Gustavsson.
--------------------------------------------------------------------
  UTHUS: 215
-------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:210

BYGGNADSÅR:1910

  FASTIGHET:Huseby 6:3
-----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  " Dahlstedtska huset "
  Bostadshus uppfört av smeden Oscar Dahlstedt

--------------------------------------------------------------------
  UTHUS: 210.1 smedja
--------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:211

BYGGNADSÅR:1910

  FASTIGHET:Huseby 6:2
------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Bostadshus
------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
------------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:212

 BYGGNADSÅR:1898

  FASTIGHET:Huseby 9:20
--------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  "Mejeriet".
  Högsby andelsmejeri. Ångpanna och 2 separatorer flyttades
  hit från mejeriet på Berga gård som bara var 7 år gammalt.
  I början tillverkades bara smör men efter utbyggnad på
  1930-talet även ost
  Verksamheten nedlagd 1965


-----------------------------------------------------------------------
  UTHUS: 212.1 byggn.år okänt. Rivet antagl. vid utbyggnaden
  av mejeriet.

  212.2 byggt i 1940-talet
--------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:214

BYGGNADSÅR:1947

  FASTIGHET:Huseby 9:48
------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Högsby rostfria
  Företaget startades 1947 av fabrikör Edvin Nilsson
  Utbyggt 1980-tal
--------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:

------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:215

BYGGNADSÅR:1920

  FASTIGHET:Huseby 6:4
----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt-
  Kan detta lilla uthus ha inrymt Valfrid Gustavssons
  snickerifabrik på 1920-talet ??
  1928 flyttades verksamheten till Skansen
  uthus till nr 209
-------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:216

 BYGGNADSÅR:1905

  FASTIGHET:Högsby 1:41
----------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  "Logen Trygg"
  Nykterhetslogen Trygg 1087 av N.T.O bildades 27/9 1903
  efter att under några år ha föregåtts av "Högsby framtid"
  och logen "Emådalen". 1904 samlades in pengar för att kunna
  bygga denna lokal. Byggkostnaden uppgick till 2 500kr.
  1940 tog kronan över lokalen och använde den som upplag.
  Under många år hyrdes lokalen av skolan som gymnastiksal.
  1966 togs den i bruk som ungdomslokal.
  1972 öppnades åter en ungdomslokal här men slog snart igen.
  rivet e1978

-------------------------------------------------------------BILD
  UTHUS:26 Dass byggt 1905

-------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:217

BYGGNADSÅR:okänt

  FASTIGHET:Högsby 1:76
-------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Uthus till nr 41
  Byggt omkring 1930
  Hit flyttade Herman Rydéns cykelverkstad
  rivet under 1980-talet

--------------------------------------------------------------
 UTHUS:
-----------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:218

BYGGNADSÅR:1897

  FASTIGHET:Högsby 1:124
----------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  August Svensson öppnar här en kött och charkuteri-
  affär 1897
  På 1930-talet hade Ingrid Johnsson damfrisering på
  övervåningen.
  1936 uthyrdes lokalerna till Kalmar Läns Slakterier
  fram till 1952 då KLT flyttade in i nya lokaler. se nr 52
  Helmer Davidsson tar då över fastigheten och driver sin
  affärsrörelse fram till 1968, Efter det användes lokalerna
  som bryggerilager tills huset brann.
  Ryktet säger att en större mängd pengar brann upp.
  Brann natten mellan 7 och 8 dec 1974


------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  UTHUS:218.1 Två uthus stod kvar efter branden.
  218.2 Båda revs 1980. Byggnadsår okända

  218.3 Garage,byggnadsår okänt.Tillbyggt e1950.
  Rivet 1980.

-----------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:219

BYGGNADSÅR:1828

  FASTIGHET:Högsby 1:54
--------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  "Kulturhuset" eller "Hässlerska huset".
  Byggdes av fabrikör Daniel Hässler
  Huset innehöll under några år postkontor
  Huset hörde länge till de absolut äldsta i Högsby
  och skulle förklaras som kulturminne för att bevaras.
  Byggnaden vansköttes dock så svårt att det till slut
  inte återstod annat val än att riva det.
  Rivet hösten 1976

----------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-------------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:220

BYGGNADSÅR:1929

  FASTIGHET:Högsby 1:61
------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Ljungströms
  Urmakeri och hattaffär
  Rivet 1985


-----------------------------------------------------------------
  UTHUS:62
--------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:221

BYGGNADSÅR:1893

  FASTIGHET:Högsby 1:13
---------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  1907 öppnade Källströms konditori
  1930 startade systrarna Källström "Källströms
  Hemslöjdsaffär"
  1942 bytte konditoriet namn till Wickbergs
  Rörelsen flyttades 1971 till Konsums gamla lokaler
  se nr 112
  Rivet 1982

---------------------------------------------------------------------
  UTHUS:221.1 byggt 1940 och inrymde bostad
  rivet 1982

---------------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:222

BYGGNADSÅR:1897

  FASTIGHET:Högsby 1:71
---------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  "Anna-Maja Schneiders café"

1953 köptes huset av Kooperativa föreningen

1957 köptes det av Schneider som drev caférörelse
  Rivet 1991 för att lämna plats åt nr 71

-----------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-----------------------------------------------------------BILD---


  LÖPNUMMER:223

BYGGNADSÅR:1900

  FASTIGHET:Högsby 1:20
----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Bostadshus
  Nordströms möbelaffär 1904 - 1924

  Rivet 1975 då Filadelfia anlade parkering
-----------------------------------------------------------------------------
  UTHUS: nr 8
----------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:224

BYGGNADSÅR:1897

  FASTIGHET:Högsby 1:10
-----------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  "Lübecks affär"
  "Stil & Kvalitet".
  Uppfört av byggmästare Carl Petersson åt A.P. Olsson som
  öppnar diverseaffär.
  1914 köper Sven Lübeck huset och 1946 bygger Ivar Bronge
  på huset med en våning och öppnar möbelaffär.

  I slutet på 1970-talet såldes även bilar i huset
  Brann 1979 strax innan det skulle rivas.

------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-----------------------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:225

BYGGNADSÅR:1900

  FASTIGHET:Högsby 1:19
-----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  A.P Ohlssons
  rivet under 1970-talet (f1978)

-----------------------------------------------------------------BILD
  UTHUS:225.1 Grossistlager Rivet f1978

----------------------------------------------------------------------

  LÖPNUMMER:228

BYGGNADSÅR:1905

  FASTIGHET:Högsby 1:34
-------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  "Telegrafstationen"
  Huset inrymde telefonväxel från 1 nov. 1936
  Föreståndare för växeln var fru Ruth Börjesson som
  var kvar till automatiseringen 1964 då hon pensionerades.
  Växeln anslöt då 186 abonnenter men antalet mångdubblades
  snabbt efter automatiseringen.

  Här öppnade Astrid Bronge samhällets första damfrisering
  1930?
  Tandläkare Elmborg drev sin praktik här tills huset
  skulle rivas.
  Rivet mellan 1985 och 1989

---------------------------------------------------------------------
  UTHUS:228.1 Garagelänga
-------------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:230

BYGGNADSÅR:1917

  FASTIGHET:Högsby 1:81
--------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  " Skräddar-Augusts "
  Bostadshus
  Ursprungligen drängstuga till bondgården.
  Senare skrädderi.

  Rivet under 1970-talet (f1978)

--------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:230.1 Rivet 1967 Sannolikt ej tillhörigt bostadshus nr 230
  utan troligare nr 245.

-------------------------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:231

BYGGNADSÅR:1894

  FASTIGHET:Högsby 1:123
-----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  "Ericsborg" eller "Gubben och Gumman" pgr.a fasadens
  utformning
  De konstfärdigt utformade frontespiserna skall enligt uppgift
  varit byggda av gamla sockerlådor
  Redan 1894 startar här den rörelse som sedan kom att
  bli Cederlöfs Modeaffär ( ingång på hörnet )
  Hit flyttar Karl Eriksson sin lanthandel 1899
  Rörelsen övertas sedan av Johnfors och läggs ner i
  1970-talet

  Hit flyttade Jordbrukskassan 1952
  Fastigheten inköpt av konsum och tillbyggd med
  affärsdel se nr 54
  Rivet 1985

---------------------------------------------------------------------
  UTHUS:231.1 Rivet 1972.

  :231.2 f.d.Bensinkiosk, placerad  vid Storgatan 1930 och 40-talen sedan
flyttad till trädgården
  riven omkring 1972.

  :231.3 Rivet 31 maj 1968.
  Förmodligen ett av Högsbys äldsta byggnader när det revs

  :231.4 Rivet f1950

----------------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:232

BYGGNADSÅR:1879

  FASTIGHET:Högsby 1:8
-----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  "Tarres"
  1941 började Anders Svensson sälja lantbruksmaskiner
  och rörelsen övergick så småningom till Fritz Tarre.
  affären flyttad till nr 204 på 1980-talet
  Rivet under 1980-talet för att ge plats åt
  biblioteket, nr 48

-------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
---------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:233

BYGGNADSÅR:1896

  FASTIGHET:Högsby 1:72
-------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Järnvägsmagasin
  Rivet 1982

---------------------------------------------------------------
  UTHUS:
--------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:234

 BYGGNADSÅR:1925

  FASTIGHET:Högsby 1:72

---------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  "kyrkstallarna"
  Enl hörsägen flyttat från tingshusparken omkring 1925.
  Troligare är att det flyttades något tidigare (1917-20) eller nybyggdes på platsen 1925
  Har inrymt brandstation då ett slangtorn påbyggdes
  Byggnaden överlämnades 1928 som gåva från Sparbanken till
  Högsby kommun.
  Brandstationen flyttades till nybyggda lokaler 1947
  Senare använt som bussgarage.
  Rivet omkring 1980

----------------------------------------------------------
  UTHUS:
------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:235

BYGGNADSÅR:1965

  FASTIGHET:Högsby 1:72
-----------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Pressbyrån
  Byggd någon gång 1965-1967. Riven omkring 1980.
  Byggd på samma plats som en äldre kiosk, vilken under
  1950-talet flyttats dit från ett annat läge ,närmare
  vägen och snett mot denna,där den byggdes 1931.
----------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-----------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:236

BYGGNADSÅR:1896

  FASTIGHET:Högsby 1:72
--------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  "Stationshuset".
  Byggnaden uppfördes av entreprenör Fr. Magnusson
  från Tigerstad till en kostnad av 7 530 kr.
  Rivet 1982.

-----------------------------------------------------------------------
  UTHUS:236.1 (toalett) Rivet under 1970-talet

  :236.2 Rivet 1982

  :236.3 -"- (jordkällare)

----------------------------------------------------------BILD-


  LÖPNUMMER:237

BYGGNADSÅR:1896

  FASTIGHET:Högsby 1:86
---------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Smedja
  Högsby Bil och Industri AB startades här av Alfred Lindström
  I början av 1900-talet tillbyggdes och mekaniserades.
  Ytterligare om- och tillbyggnader utfördes 1931 och 1937
  Här startade Ture Johnfors Högsby Gummiverkstad 1935
  Denna flyttade 1945 till Nya Verkstaden
  Rivet omkring 1980.


-------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:238

BYGGNADSÅR:1910

  FASTIGHET:Högsby 1:118
-----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  "Folkets hem".

  Byggnaden ritad av J Fred. Olsson
  Hette först Folkförbundet men omdöptes sen till Folkets hem
  Från 1915 bedrevs biograf i lokalen av Charles Ljungström
  Bioförevisningarna fortsatte ända in i 1960-talet trots
  att Centrumbiografen med bättre lokaler öppnades redan 1932
  se nr 84

  Tillbyggt 1918 med scen
  1947 bildades här avd 1521 Kamraten av NOV
  Verksamheten nedlades 1952 efter ett par års
  konkurrens från IOGT-logen vilken bildades 1949
  under namnet Emåbygd
  Folkets hem upphörde som samlingslokal i slutet av 1960-talet
  och nyttjades sedan som lager fram till rivningen.

  Rivet 1982.
  Vid rivningen återfanns i grunden under huset en
  låda med dokument som murats in vid byggandet.
  Dokumenten beskrev en del av det arbete som möjliggjorde
  byggandet av Folkets hem.

-----------------------------------------------------------------------------
  UTHUS: 238.1 dass

---------------------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:239

BYGGNADSÅR:1906

  FASTIGHET:Högsby 1:14
-------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Bostadshus

"Erlandssons"
  Uppfört av byggmästare Carl Petersson
  Inrymde konditori, pappershandel och leksaksaffär.
  Ombyggt 1940. Rivet 1984

------------------------------------------------------------------
  UTHUS:239.1

----------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:240

 BYGGNADSÅR:f1890

  FASTIGHET:Huseby 9:16
----------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Bostadshus
  Möjligen byggt av målarmästare Hartwig
  Rivet 1981

-------------------------------------------------------------------
  UTHUS:240.1 rivet 1981
-----------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:241

BYGGNADSÅR:1943

  FASTIGHET:Huseby 9:14
-------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  "Tvätteriet".
  Högsby andelstvättförening startade här verksamhet
  1944.
  1966 uthyrdes lokalerna till tvättmästare Edvin Carlsson
  Efter att rörelsen upphört har glasmästeri inrymts i
  lokalen.
  Rivet 1981

---------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
---------------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:242

BYGGNADSÅR:f1900

  FASTIGHET:Högsby 1:130
----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Bostadshus
  Rivet 1966

------------------------------------------------------------BILD
  UTHUS:242.1 Liten stuga flyttad till Husebyvägen.

----------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER: 243

BYGGNADSÅR: f1810

  FASTIGHET:Högsby 1:81
---------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  " Strömstugan"
  Bostadshus
  Bebott av bl.a mamsell Ström
Stugan ger en bra bild av hur de första små stugorna på "Högsby backe" kan ha sett ut

  Rivet 1967

-----------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-----------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:244

BYGGNADSÅR:e1880

  FASTIGHET:Högsby 1:81
--------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  På 1920-talet startades här en syateljé och senare
  Lübecks tygaffär och på 1950-talet
  Lesbeths manufakturaffär
  Rivet 1967

-------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
---------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:245

BYGGNADSÅR:f1880

  FASTIGHET:Högsby 1:81
-----------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  "Juhles"
  Mangårdsbyggnad till bondgården uppförd av en av Sven Nilssons
  söner som tog sig namnet Juhle.
  Här såldes vi sekelskiftet krut, dynamit och knallhattar.
  På 1920-talet hade Högsby El-center sin firma här.
  1931 öppnar Ida Pettersson frukt och grönsaksaffär för att
  sedan övergå till blomsterhandel under många år
  Rivet 1967

----------------------------------------------------------------------
  UTHUS:245.1 ladugård, riven 1967

  :245.2 pumphus, rivet 1967. Byggnadsår okänt, kanske
  1920-talet. Fanns ej på 1910-talet.

  :245.3 okänd användning, byggt f1910; borta i 1920-talet
  (1921-1928) enl. 1921 års ägost.karta.


-----------------------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:246

BYGGNADSÅR:1890

  FASTIGHET:Högsby 1:17
--------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  1891 öppnade John Gustavsson Ull och garnhandel.
  Även skinn bereddes och såldes.
  1939 upphörde skinnaffären och Ingrid Carlsson övertog
  garnaffären, som sedan flyttades till "Bläckhornet" nr 41
  Rivet 1967

----------------------------------------------------------------
  UTHUS:216.1 rivet 1967. Byggt omkring 1890.

-------------------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:247

BYGGNADSÅR:1890

  FASTIGHET:Huseby 7:13
-------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Möteslokal för "Nordöstringarna".
  Uppförd någon gång mellan 1877 och 1890.
  Byggd av virke från en riven skyttepaviljong i Staby
  vilken använts som förråd för indelta armen.
  Lokalen uppfördes efter benäget bistånd av Adéle Moberger
  På 1940-talet hyrdes lokalen ut till det nystartade
  Högsby högre folkskola och senare användes huset som
  folkbibliotek fram till 1963
  Brann 1976 eller 1977.

----------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:248

BYGGNADSÅR:1905

  FASTIGHET:Huseby 7:13
------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  " Bostället "
  Kyrkobostället inköptes 1953 av kommunen för
  avstyckning av bostads- och industriområden
  Kvar blev torpet och någon jordbruksmark som
  brukades av "Edvin på bostället" en bit in på
  1960-talet
  Brann i senare hälften av 1960-talet

-----------------------------------------------------------------------
  UTHUS:248.1 rivet efter branden. Byggt 1905

  :248.2 ladugård; riven före branden. När ? Byggd 1905.
  (slutet 1950-tal eller början 1960-tal)

-----------------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:249

BYGGNADSÅR:1938

  FASTIGHET:Högsby 1:32
------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  Droskbilstation
  se nr 44
  Rivet 1961.

--------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:250

BYGGNADSÅR:1879

  FASTIGHET:Högsby 1:9
-----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  "Pelle på trappens"
  Namnet kommer från lanthandlare Per Johansson som
  drev sin rörelse här i slutet på 1800-talet.
  Huset sägs ursprungligen ha stått på Högsholms
  mark och inköpts på auktion av Per Johansson.
  Senare drev Hjalmar Schneider affär här och han förestod
  även Jordbrukskassan i lokalerna fram till 1952.
  Rivet e1954 trol. under 1960-talet före 1965
  Konturen av huset kan fortfarande, trots övermålning,
  skönjas i gaveln på nr 52.
---------------------------------------------------------------------
  UTHUS:250.1 I detta gårdshus bodde bl.a handlaren Fredrik Johansson
  rivet under 1950-talet

-------------------------------------------------------------------BILD

  LÖPNUMMER:251

BYGGNADSÅR:1908

  FASTIGHET:Högsby 2:20
---------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Lada i kambacken
  uthus, rivet 1950- eller-60-tal
---------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:252

BYGGNADSÅR:1875

  FASTIGHET:Högsby 1:7
----------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Mössmakare Hultman byggde denna stuga av tegel vilket
var ovanligt på den tiden. Under en storm 1877 blåste taket av
och ställde till stor skada.
1884 flyttar Hultman från Högsby och 1894 övertar handlare
Fredrik Johansson fastigheten och bygger även ett nytt (eller
bygger om ) ett hus på tomten alldeles söder om det gamla huset. se nr 15
  "Elsa Olssons- sedermera Lindors- Cafe"
  Trol. rivet i samband med att "kullbergska" huset byggdes ut
  se nr 14
----------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
------------------------------------------------------------------BILD-


  LÖPNUMMER:253

BYGGNADSÅR:1825

  FASTIGHET:Högsby 1:57
-------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  "Kambacksgården".
  Kambacksgården av J.Stolt beskriven som ålderdomlig
  1820,och då belägen på "kullen vid apoteket" vilket
  betyder att gården låg betydligt längre söderut
  se 290
  Nuvarande byggnad trol.inte densamma,utan nybyggd
  redan 1825 av kapten Nordenankar
  Det fanns på 1800-talet också en ladugård med gaveln
  mot Storgatan strax norr om huset
  Byggnaden har inrymt postkontor och under 1920-talet
  öppnade tandläkare Karl Valheim praktik här.

  rivet 1962
----------------------------------------------------------
  UTHUS:253.1 Byggt någon gång i perioden 1921-1928.
  Rivet 1964.

  253.2 Ladugård. Läget osäkert

------------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:254

BYGGNADSÅR:1860

  FASTIGHET:Huseby 7:2
----------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  "Läkarbostaden".
  1859 beslutades om avsöndring av den sk. Löfgrenska
  planen på vilken Högsbys första provinsialläkarbostad
  uppfördes. Tjänsten innehades först av doktor Darin
  men den mest "långvariga" läkaren torde vara dr. Arvid
  Moberger som tillträdde som provnisialläkare 1862 och
  fortsatte som privat läkare efter pensionen fram till
  sin död 1924.
  Rivet 1957.

------------------------------------------------------------------
  UTHUS:Uthusen är placerade som uthus till läkarstationen
  men fanns uppenbarligen innan nr 254 byggdes
  och kan mycket väl ha inrymt bostäder
  254.1
  254.2 Uthus flyttat till Trollberget på 1950-talet
  254.3 - " -
-----------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:255

BYGGNADSÅR:f1870

  FASTIGHET:Högsby 1:82
------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Kopparslagare Hultgrens bostad under 1870-talet
  Hultgren flyttade huset från Hanåsa marknadsplats 1870
  där det fungerat som vaktstuga och finka för bråkstakar.

  Herman Rydéns Cykelaffär. Rydén förvärvade fastigheten
  1919.
  Rörelsen flyttad till nr 217
  Här var Josef Pährssons Ur och Guldsmedsaffär
  inrymt mellan 1933 och 1947
  Huset rivet 1952 för att lämna plats åt nr 36.
------------------------------------------------------------------
  UTHUS: 255:1 Detta uthus stod på pålar och inrymde en
  tid bryggeri som drevs av Frans Karlsson
  Senare Rydéns verkstad.
  255:2 gårdshus,
  Bebott på 1870-talet av smeden och kyrkvakt-
  mästaren Solberg
  troligen rivet 1920-tal
--------------------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:256

BYGGNADSÅR:1801

  FASTIGHET:Högsby 1:125
--------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  "Stenholmska huset".
  Huset byggdes av Stenholm ensam vilken även lär ha
  konstruerat egna lyftanordningar och vinschar för att
  kunna hantera stenblock och stockar under bygget.
  1820 beboddes huset av Stenholms måg garvare Sundlöf.
  Huset präglade gatubilden under lång tid med sin
  mycket höga stenfot.

  Per Johansson ( Pelle på trappen ) bodde och startade här
  sin lanthandel innan han lät uppföra nr 250

  1896 startade här Dika Fagerström en affär för sybehör
  och papper. Någon gång mellan 1907 och 1912 flyttades
  rörelsen till nr 66
  Flyttat till Lanhagen 1952

--------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-----------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:257

BYGGNADSÅR:1899

  FASTIGHET:Högsby 1:15
----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  "Stockholm".
  Inrymde på 1920-talet bla skrädderi
  Brann på kvällen nyårsafton 1948.
  Ett bortglömt strykjärn lär ha varit brandorsaken

------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
------------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:258

BYGGNADSÅR:f1850

  FASTIGHET:Högsby 1:62
----------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Här bodde fram till 1863 färgare Wistrand och senare sadelmakare och
  gelbgjutare Qvennerstedt, vilken även hade försäljning i huset.

  Hilmer Carlsson flyttade1929 hit med reparationer och
  försäljning av cyklar. Huset revs 1945 och ersattes av nr 78
  se även nr 79
--------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
----------------------------------------------------BILD


 
  LÖPNUMMER:259

BYGGNADSÅR:f1880

  FASTIGHET:Tingebro 1:1
-----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt


  Byggt efter 1850
  Grundläggaren Vilhelm Nilssons hus
  Hans son , Ali Estell, byggde ersättningshuset på samma plats,
  se nr 184
------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
----------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:260

BYGGNADSÅR:e1892

  FASTIGHET:Högsby 1:49
------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt
  "Sigfrid Amelis hus".
  Mycket liten stuga framför "Folkets hem"
  Riven 1951 eller 1952.

--------------------------------------------------BILD
  UTHUS:

-----------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:261

BYGGNADSÅR:1919

  FASTIGHET:Högsby 1:48
-------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Huset kallades "Strömbäckska huset" eller "Klings hus"
  Emil Kling förvärvade fastigheten 1909.
  Inrymde skomakeri/-affär.Skomakare Gustaf Strömbäck
  ägde det 1929 - 1934.
  Ersatt av nr 159

  Rivet 1939.

-------------------------------------------------------------------
  UTHUS:261.1

-----------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:262

BYGGNADSÅR:f1830

  FASTIGHET:Högsby 1:2
------------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Garveri.
  Byggdes av fabrikör Daniel Hässler
  1888 köptes rörelsen av S W Winell vilken rev väder-
  kvarnen nr 267 för att ge plats åt sin stora villa nr 5

  1915 elektrifierades garveriet och 1918 lades rörelsen
  ner. 1929 köpte köpman Gerhard Svensson området och rev
  garveriet för att uppföra två bostadshus nr´s 1 och 31

  Rivet 1929.
------------------------------------------------------------------------
  UTHUS: 262.1 möjligen den barkkvarn som drevs av
  ett vattenhjul i Svens bäck
----------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:263

BYGGNADSÅR:1892

  FASTIGHET:Högsby 1:61
-----------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Ljungströms urmakeri
  1904 utökades verksamheten till att omfatta mössor
  manufakturer m.m
  Troligen rivet inför uppförandet av nr 220, 1929

------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
----------------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:264

BYGGNADSÅR:okänt

  FASTIGHET:Högsby 1:20
-------------------------------------------------------------fortsätt nedåt


  Uthus
  ombyggt 1920-talet till lokal för Filadelfia. se nr 9

-------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-----------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:265

BYGGNADSÅR: 1840

  FASTIGHET:Högsby 1:21
---------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Färgeri,
  Anlades av färgare C.J. Wistrand
  Verkar ha fungerat som både bostad och färgeri
  I slutet av 1800-talet innehades rörelsen av färgare
  Emil Johansson. 1925 ersattes huset av det stora bostads-
  huset kallat "Lugnet" nr 20
  rivet 1925

-----------------------------------------------------------
  UTHUS:265.1 Har tillhört färgeriet. Byggt f1870

------------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:266

BYGGNADSÅR:f1865

  FASTIGHET:Högsby 1:67
--------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Detta var handlare Höglanders hus i mitten på 1800-talet.
  rivet för nybyggnad 1896. se nr 118

------------------------------------------------------------
  UTHUS:
---------------------------------------------------------------

LÖPNUMMER:267

BYGGNADSÅR:1830

  FASTIGHET:Högsby 1:143
------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Väderkvarn,
  Den enda kända väderkvarnen i trakten
  Byggd av Daniel Hässler för malning av ek- och granbark
  vilket användes vid garveriet se nr 262
  riven 1900 för att ge plats åt nr 5
--------------------------------------------------------------
  UTHUS:
--------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:268

BYGGNADSÅR:f1870

  FASTIGHET: Högsby 1:124
------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Barberare Larssons hus.
  Rivet 1897 när 218 byggdes
-------------------------------------------------------------BILD
  UTHUS:se nr 255.1
---------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:269

BYGGNADSÅR:f1811

  FASTIGHET:Högsby 1:78
--------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Liten gammalmodig stuga bebodd på 1810 och 20-talet
  av målare Wadsten. se även nr 275
Efter honom bodde här kakelugnsmakare Anders Petersson.
  Rivet i tidigt1900-tal

----------------------------------------------------------
  UTHUS:
-----------------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:270

BYGGNADSÅR:1850

  FASTIGHET:Kyrkogården 1:1
----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Sockenmagasin,
  1894 flyttat till Kolsrum där det står kvar än

---------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
--------------------------------------------------------------------BILD

LÖPNUMMER:271

BYGGNADSÅR:f1850

  FASTIGHET:Huseby 7:2
-----------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Liten stuga; syns på fotografi från 1880-talet
  i Kalmar läns museums rapport beträffande Högsby
  Storgata, sid 1
  Kallades "Rättarens på hörnet"  Då det lär ha bebotts av
  en Johan Henrik  Jonsson, rättare på Berga gård, på 1860- eller 70-talet.
  Även soldaten Nyt lär ha bott här i slutet på
  1800-talet och någon som hette Ohlander.
  Huset revs i början på 1900-talet
---------------------------------------------------------------------
  UTHUS:Litet uthus med på karta från 1850
--------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:272

BYGGNADSÅR:1860

  FASTIGHET:Högsby 1:123
-------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

Byggt av snickaren Johan Eriksson till sonen och hans familj.
Rivet i samband med att nr 231 byggdes
---------------------------------------------------------
  UTHUS:
---------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:274

BYGGNADSÅR:okänt

  FASTIGHET:
---------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Bostadshus
  byggnaden endast delvis synlig på foto från 1880-talet
  Det har drag av bostadshus men användningen är okänd
  rivet efter 1885
--------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
--------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:275

BYGGNADSÅR:f1820

  FASTIGHET:
-------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Bostadshus enl. fotografi fr 1870-tal. Möjligen rivet
  runt 1890
  Byggn.år efter 1811

--------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
--------------------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:276

BYGGNADSÅR:f1811

  FASTIGHET:
-------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Litet bostadshus
  Detta är troligen det hus klockare Bergman bebodde på 1820-talet
  senare av Jonas Stolt kallat "klockarmadamens"
  Troligen rivet i samband med byggandet av
  "Bläckhornet" se nr 41, men det är också möjligt att det är samma
  hus som byggts om.

------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
---------------------------------------------


  LÖPNUMMER:277

BYGGNADSÅR:f1811

  FASTIGHET:
--------------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Litet bostadshus hus med okänd användning
  Möjligen bostad 1820 åt Tullnär, linvävare och snushandlare.
  förmodligen rivet inför byggandet av "Pelle på trappens" hus
  se nr 250
-------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
--------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:278

BYGGNADSÅR:f1811

  FASTIGHET:
----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Litet hus med okänd användning förmodligen
  rivet inför byggandet av "Pelle på trappens" hus
  se nr 250
----------------------------------------------------------
  UTHUS:
-----------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:279

BYGGNADSÅR:f1811

  FASTIGHET:
----------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Litet uthus med osäker användning.
  rivningsår okänt (kanske 1850)
-------------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:280

BYGGNADSÅR:f1811

  FASTIGHET:
------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Litet bostadshus
  Kanske var det detta hus som 1820 beboddes av gamle Solberg,
  handskmakare och sjöartillerist
  rivningsår okänt (troligen när hotellbyggnaden upp-
  fördes 1879; se nr 56)
----------------------------------------------------------------
  UTHUS:
--------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:281

BYGGNADSÅR:f1811

  FASTIGHET:
-----------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Liten stuga beskriven av Jonas Stolt
  Bebodd på 1820-talet av byggmästare Fyrsten som sedan
  1810 var orgeltrampare i kyrkan
  riven före 1865
-------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
---------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:282

BYGGNADSÅR:f1820

  FASTIGHET:
-------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Stuga beskriven av Jonas Stolt
  Bebodd på 1820-talet av kyrkovaktare Fogelberg
  På 1860-talet bebodd av två gamla
  mamseller Lecorus( ibland kallade Colerus)
  Här började urmakare Karlsson sin verksamhet 1866, se nr 66

  Byggd senare än 1811 Riven före 1896-talet
---------------------------------------------------------
  UTHUS:
--------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:283

 BYGGNADSÅR:f1811

  FASTIGHET:
-------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Liten stuga beskriven av Jonas Stolt
  Bebodd på 1820-talet av Fagerstedt´s änka.
  Riven före 1865
-----------------------------------------------------------
  UTHUS:
------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:284

BYGGNADSÅR:f1850

  FASTIGHET:
----------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  " Huttekulle "
 Hus med okänd användning finns på karta fr.1850
  Den södra av de båda byggnaderna bör vara det hus som
  på 1860- och 70-talet beboddes av den "orginelle målar-
  mästaren " Karl Robert Hartvig gift med dottern till målare
 Wadsten
-----------------------------------------------------
  UTHUS:
-----------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:285

BYGGNADSÅR:f1850

  FASTIGHET:
-------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Hus med okänd användning. Finns på karta fr. 1850
  Möjligen bodde här ättiksbryggare Rendahl på 1860-talet
-----------------------------------------------------------
  UTHUS:
------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:286

BYGGNADSÅR:f1850

  FASTIGHET:
-----------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Hus med okänd användning. Med på karta från 1850
  Kanske var det här som arrendatorn på Huseby nr 6,
  Johan Karlsson bodde ngn gång på 1860- eller 70-talet
-------------------------------------------------------------
  UTHUS:
------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:287

BYGGNADSÅR:f1850

  FASTIGHET: Huseby 3:3
-------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Hus med okänd användning. Med på karta fr. 1850
  Bör ha försvunnit i samband med att Hornsberg,
  nr 165, uppfördes
-------------------------------------------------
  UTHUS:
-------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:288

BYGGNADSÅR:f1811

  FASTIGHET:
----------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Byggnad av okänt ursprung men trol bostad
  finns med på karta fr. 1811
--------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:289

BYGGNADSÅR:f1811

  FASTIGHET:Kyrkogården 1:1
----------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Två mindre byggnader, antagligen uthus till sockenstugan
  Den södra möjligen den sk. Klockarens loge
  och den norra troligen Bergagodsets stall, vilket lär
  ha stått där i över 100 år när det revs för att ge
  plats för sockenmagasinet 1850. se nr 270
-----------------------------------------------------------------
  UTHUS:
------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:290

BYGGNADSÅR:okänt

  FASTIGHET:
-------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  "Kambacksgården"
  enl Jonas Stolt år 1820 belägen på "kullen vid
  apoteket" vilket borde innebära en placering ungefär enligt
  kartan. Husens antal och inbördes läge är en gissning
  dock finns bostadshuset närmast vägen redovisat på 1811 års
  karta men ekonomibyggnader saknas.
  Gårdens byggnader beskrivs som gammalmodiga 1820 och
  kan ha rivits eller flyttats till nytt läge 1825, se 253
---------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:291

BYGGNADSÅR:f1811

  FASTIGHET:
--------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Enligt Jonas Stolt låg det runt 1820 några "fattigstugor" ungefär här
  Möjligen avsågs dessa tre hus

---------------------------------------------------------
  UTHUS:
---------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:292

BYGGNADSÅR:okänt

  FASTIGHET:
--------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Kyrkstallar

  Stallarna flyttades över bron till tingshusparken mellan 1820-talet och 1860-talet,
  där de så småningom ersattes av två större stall.
  På 1870-talet fanns bara Bergagodsets stall kvar på denna sidan ån, vilket
  byggdes som ersättning för det tidigare som revs 1850 för
  att lämna plats åt sockenmagasinet.
Bergagodsets stall revs 1899
------------------------------------------------------------
  UTHUS:
----------------------------------------------------------BILD


  LÖPNUMMER:293

BYGGNADSÅR:f1811

  FASTIGHET:
-----------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Dessa hus redovisas på kartan från år 1811.
  Närmast kyrkan finns kyrkstallar, se nr 292 men
  en del får förmodas utgöras av den "olagliga" bebyggelse
  som hade brett ut sig runt kyrkan och orsakade en del irritation.
  Framför allt byggnderna utmed Storgatan åt norr.
  Här bodde de fattigaste människorna som försökte försörja sig
  på något hantverk eller handel. Lönnkrogar lär även ha förekommit.
  Vid "Kullbergs hörna" stod i början av 1800-talet en fattigbössa och
  mitt i korset Storgatan / Kyrkogatan fanns en vägvisare med tre pilar
  under ett litet tak.

  Området tycks ha sanerats runt 1840
  Kartan från 1811 är en skiftesskarta synbarligen bl.a syftande till
  att reglera trafik och byggande i detta område.
-------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
------------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:294

BYGGNADSÅR:f1870

  FASTIGHET:
----------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  På 1870-talet låg här "Hemmingssons" stuga men den finns
  inte belagd på gamla kartor.
  Efter en ägorättsträta mellan Hemmingsson och Harmens lär
  kammarherren låtit inhägna stugan med en gärdesgård lika
  hög som huset och alldeles inpå husväggarna. Hemmingsson
  skall då ha sågat upp gluggar i gärdesgården och fortsatt
  att bo i huset.
--------------------------------------------------------------------
  UTHUS:
-----------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:295

BYGGNADSÅR:f1811

  FASTIGHET:
---------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Litet bostadshus
  Kanske var det detta hus som orgeltrampare
  Bjerman bebodde på 1820-talet. Bjerman bör ha
  efterträtt Fyrsten som orgeltrampare.
  rivningsår okänt (troligen när nr 272 byggdes 1860)
----------------------------------------------------------
  UTHUS:
----------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:296

BYGGNADSÅR:f1811

  FASTIGHET:
-----------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Litet bostadshus
  Kanske var det i detta hus som skollärare Sjögren bodde
  på 1820-talet.
  rivningsår okänt (troligen när nr 272 byggdes 1860)
-----------------------------------------------------------------
  UTHUS:296.1 Troligen ett uthus men användningen är
  osäker
------------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:297

BYGGNADSÅR:okänt

  FASTIGHET:
---------------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  2 små bostadshus
  byggnaderna finns inte belagda på kartor men skall enligt
  uppgift bebotts av människor som Josefina Högqvist och Josef Persson
  under 1860- och 70-tal.

-----------------------------------------------------------
  UTHUS:
----------------------------------------------------------------


  LÖPNUMMER:298

BYGGNADSÅR:okänt
  FASTIGHET:

-----------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

Uthus till sockenstugan. Detta kan möjligen vara den sk. "Klockarens loge"
-----------------------------------------------------------------
  UTHUS:
---------------------------------------------------------------BILD

  LÖPNUMMER:388

BYGGNADSÅR:1991

  FASTIGHET:

--------------------------------------------------------------fortsätt nedåt

  Bostadshus

Fyra nya hus uppförda
i gammal stil. Samtidigt renoverades nummer
181 och 182
--------------------------------------------------------------
  UTHUS:
------------------------------------------------------------------


NU É DE SLUT